Dzisiaj jest: 16 Października 2021 roku    |    Imieniny: Florentyny, Ambrożego, Gawła

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

środa, 05 marca 2014 11:38

W hołdzie ofiarom Majdanu

XI Spotkania z Kulturą Ukraińską, różniły się klimatem od wszystkich dotychczas w Goleniowie organizowanych. Odbywały się bowiem w trudnym dla Ukrainy momencie i kilka dni po tragicznych wydarzeniach na kijowskim Majdanie.

Podobnie jak w latach ubiegłych Spotkania rozpoczęła msza święta w obrządku greckokatolickim (28 lutego 2014 r), którą celebrowali księża greckokatoliccy Robert Rosa i Rusłan Marciniak oraz ksiądz Tomasz Pietrzak z parafii pw. św. Katarzyny. Uczestniczący we mszy wierni obu religii, wśród których byli burmistrzowie Robert Krupowicz i Tomasz Banach oraz konsul honorowy Ukrainy Henryk Kołodziej, modlili się w intencji ofiar Majdanu oraz siostry Marii Matijczuk. W trakcie mszy śpiewał znakomity chór męski „Bojan” z Drohobycza na Ukrainie.

Dzień później w sali Goleniowskiego Domu Kultury odbył się uroczysty koncert, dedykowany ludziom Euromajdanu. Chwilą ciszy uczczono pamięć poległych. Po wysłuchaniu hymnu kościelnego „Boże wielki, jedyny”, oficjalnego otwarcia Spotkań dokonali wiceburmistrz Henryk Zajko, konsul honorowy Henryk Kołodziej oraz przewodniczący szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce Jan Syrnyk.

Piękny, poważny koncert, który poprowadził Andrzej Wątorski, rozpoczęła lwowianka na stałe związana z Goleniowem Lesja Szulc, a następnie wystąpiły dwa zespoły z Drohobycza – chór kameralny „Bojan” śpiewający muzykę sakralną i pieśni narodowe oraz zespół ludowy „Namysto”, z lżejszym nieco ale również poważnym repertuarem. Na koniec wszyscy wykonawcy zaśpiewali ukraińską pieśń „Rewe ta stochne Dnipr szyrokij” Tarasa Szewczenki, która jest swego rodzaju hymnem.

Organizatorem Spotkań z Kultura Ukraińską jest goleniowskie koło Związku Ukraińców w Polsce, którego przewodnicząca jest pani Danuta Lewczanin we współpracy z Goleniowskim Domem Kultury. Wieczór zakończył się spotkaniem przy ognisku, podczas którego można było skosztować kulisza - tradycyjnej kozackiej potrawy.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.