Dzisiaj jest: 7 Października 2022 roku    |    Imieniny: Mirella, Marek, Sergiusz

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

Związki wojskowe i kombatanckie

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego  - Koło Nr 25

ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów
Prezes Koła Nr 25: Adam Mroczkowski

Stowarzyszenie Polaków  Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką

Oddział w Szczecinie
Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Stowarzyszenie  Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

ul. Inowrocławska 6/8, 70-013 Szczecin
Prezes: Daniel Kubas

Związek Inwalidów Wojennych RP - Oddział Miejski w Goleniowie

ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel. 91 418-27-00
Prezes Oddziału: Henryk Cieślak

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Miejskie w Goleniowie

ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel. 91 418-25-89
Prezes: Waldemar Dułak

Związek Sybiraków - Koło Terenowe w Goleniowie

ul. Konstytucji 3 Maja 24, 72-100 Goleniów
Prezes: Leokadia Sosnowska

Związek Ukraińców w Polsce - Koło w Goleniowie

ul. Pocztowa 1, 72-100 Goleniów
Przedstawiciel: Danuta Lewczanin

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.