Dzisiaj jest: 8 Października 2022 roku    |    Imieniny: Brygida, Pelagia, Marcin

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

Pomoc społeczna, zdrowie i związki niepełnosprawnych

Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej

ul. Wieniawskiego 5, 71-142 Szczecin
tel. 91 487-49-05
Dyrektor: ks. Maciej Szmuc
„Caritas” Goleniów
ul. Jana Pawła II 25
72-100 Goleniów
Przełożona: Teresa Dołęga

Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Ewa”

ul. Pocztowa 15/18, 72-100 Goleniów
tel. 91 418-59-20
Prezes: Ewa Kamińska

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Oddział Rejonowy w Goleniowie

ul. Lipowa 8, 72-100 Goleniów
tel. 91 418-47-92
Prezes: Stanisław Praszczyk

Polski Czerwony Krzyż
Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy

Al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin
Dyrektor Biura: Joanna Łaskarzewska
Zarząd Rejonowy  w Goleniowie
ul. Mikołajczyka 42, 72-100 Goleniów   
tel. 91 418-00-16
Kierownik Placówki Rejonowej: Zofia Foriasz
Pełnomocnik: Kazimiera Goc

Polski Związek Głuchych
Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego

ul. Niedziałkowskiego 19/1, 71-410  Szczecin
tel. 91 423-36-09, 91 423-56-52
Kierownik: Andrzej Stacewicz

Polski Związek Niewidomych
Okręg Zachodniopomorski

ul. Pułaskiego 37, 70-423 Szczecin
Koło w Goleniowie
ul. Konstytucji 3 Maja 47, 72-100 Goleniów
Przewodniczący: Stanisława Skwarczyńska – Abramczuk

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Oddział Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wielkopolska 32, 70-450 Szczecin
tel. 91 22-41-11
Prezes: dr Andrzej Stacewicz
Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów
tel. 91 418-96-97
Prezes: Wojciech Maciejewski

Stowarzyszenie „Pro publiko bono”

ul. Łąkowa 3, 72-100 Goleniów
Przewodnicząca: Kazimiera Goc

Stowarzyszenie  „Samarytanin II”

ul. Konstytucji 3 Maja 47/2, 72-100  Goleniów
Prezes: Marzena Domańska

Stowarzyszenie  „Niepokonani”

ul. Wojska Polskiego 28, 72-100 Goleniów
tel. 91 418-42-74
Prezes: Marzanna Gąsior

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „Serce”
Zarząd Terenowy w Goleniowie

Przewodnicząca : Henryka Sieniuć
Adres do korespondencji:
72-100 Goleniów ul. Barnima  4 B/16

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.