Dzisiaj jest: 8 Października 2022 roku    |    Imieniny: Brygida, Pelagia, Marcin

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

Pozostałe organizacje

Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu w Szczecinie

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Oddział Rejonowy w Goleniowie

Wojewódzki Związek Pszczelarski w Szczecinie - Gminne Koło Pszczelarzy

Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych

Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca w Goleniowie

Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami koło w Goleniowie

Goleniowskie Stowarzyszenie Eksploracji Historycznej " Biały Grosz" w Goleniowie

 

Liga Ochrony Przyrody
Zarząd Okręgu w Szczecinie

ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin
tel. 91 422-46-91
Prezes Zarządu: Władysław Józef Krzempek

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy

ul. B. Chrobrego 17, 72-112 Stepnica
Przewodniczący: Artur Furdyna

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Oddział Rejonowy w Goleniowie

ul. Niepodległości 1 a, 72-100 Goleniów
tel. 91 46-15-58
Prezes Oddziału: Piotr Bienias

Wojewódzki Związek Pszczelarski w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
tel. 91 48-44-021
Gminne Koło Pszczelarzy
Mosty 9/1, 72-100 Goleniów
tel. 91 418-19-16
Prezes Gminnego Koła: Mieczysław Fajfrowski

Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych

ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin
tel. 91 434-14-11
Prezes Zarządu: Alfred Drewniok

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca w Goleniowie

ul. Konstytucji 3 Maja 47/3
Komendant Hufca: Krzysztof Słowikowski

Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami koło w Goleniowie

ul. M. Konopnickiej 41, 72-100 Goleniów
Prezes: Agata Kiziuk

Goleniowskie Stowarzyszenie Eksploracji Historycznej " Biały Grosz" w Goleniowie

ul. Drzymały 42 A 72-100 Goleniów
tel. 693419645
Przedstawiciel: Jacek Wietrzykowski

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.