Dzisiaj jest: 13 Sierpnia 2022 roku    |    Imieniny: Diana, Hipolit, Maksym

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 
Wykaz organizacji

Goleniowski Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Klub Turystyki Kolarskiej „Passat”

Liga Obrony Kraju - Klub Strzelectwa Sportowego „Tarcza”

Ludowy Klub Sportowy „Huragan”

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „JF Duet’

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Karate – Goleniów”

Ludowy Zespół Sportowy „Pegaz”

Ludowy Klub Sportowy  „Strzelcy” Pucice

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Promień”

Miejski Klub Sportowy „Ina” Goleniów

Młodzieżowy Klub Żeglarski „Bryza”

Osiedlowy Klub Sportowy „Effekt”

Parafialny Klub Sportowy „Juvenia”

Stowarzyszenie Brydża Sportowego „Progres”

Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „SET”

Polski Związek Wędkarski Koło „Okoń” w Goleniowie

Uczniowski Klub Sportowy „Feniks”

Uczniowski Klub Sportowy „Komarex”

Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik”

Uczniowski Klub Sportowy „Orły Kliniska”

Uczniowski Klub Sportowy „Pikander”

Uczniowski Klub Sportowy „Aviator”

Uczniowski Klub Sportowy „Prestige”

Uczniowski Klub Sportowy „Barnim Goleniów”

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Terenowej 4x4 OFF - ROAD

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - Koło Nr 25

Stowarzyszenie Polaków  Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką

Stowarzyszenie  Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

Związek Inwalidów Wojennych RP - Oddział Miejski w Goleniowie

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Miejskie w Goleniowie

Związek Sybiraków - Koło Terenowe w Goleniowie

Związek Ukraińców w Polsce - Koło w Goleniowie

Klub Emeryta – Rencisty „Rytm”

Klub Seniora „RELAKS”

Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej - Koło Terenowe w Goleniowie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji

Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP

Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Grodnica”

Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Zapiecek”

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi „Dąb”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borzysławiec

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi „Sobótka”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Załomia Wiejskiego i Miejskiego „Pogranicze”

Stowarzyszenie „Zalesie”

Stowarzyszenie „Arkadia”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Białuń, Miękowo, Niewiadowo „Trójka”

Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej
„Caritas” Goleniów

Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Ewa”

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Oddział Rejonowy w Goleniowie

Polski Czerwony Krzyż - Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy
Zarząd Rejonowy  w Goleniowie

Polski Związek Głuchych - Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego

Polski Związek Niewidomych - Okręg Zachodniopomorski
Koło w Goleniowie

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział Wojewódzki w Szczecinie
Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Stowarzyszenie „Pro publiko bono”

Stowarzyszenie  „Samarytanin II”

Stowarzyszenie  „Niepokonani”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „Serce”
Zarząd Terenowy w Goleniowie

Stowarzyszenie „Collegium Vocale”

Stowarzyszenie Edukacyjno – Społeczno – Kulturalne Teatr Brama

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Brama Vitae”

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie”

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Tęczowa Kraina”

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Helenów”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Goleniowie „Szkoła Przyszłości”

Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjno-Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Wood & Brass Band”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny

Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu w Szczecinie

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Oddział Rejonowy w Goleniowie

Wojewódzki Związek Pszczelarski w Szczecinie - Gminne Koło Pszczelarzy

Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych

Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca w Goleniowie

Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami koło w Goleniowie

Goleniowskie Stowarzyszenie Eksploracji Historycznej " Biały Grosz" w Goleniowie

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.