Dzisiaj jest: 19 Października 2021 roku    |    Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

poniedziałek, 09 lipca 2012 11:59

Straż Miejska w ubiegłym tygodniu (02.07. - 08.07.2012 r.)

W dniach od 2 lipca 2012r. do 8 lipca 2012r. Straż Miejska podjęła łącznie 107 interwencji, w tym 34 z własnej inicjatywy, a 73 na podstawie zgłoszeń mieszkańców i różnych instytucji. W tym czasie straż nałożyła 6 mandatów karnych na kwotę 900zł oraz udzieliła 13 pouczeń.

W dniu 05.07.2012r Straż Miejska w Goleniowie została powiadomiona przez mieszkańca miasta o osobach, które składują odpady wielkogabarytowe w pojemniku typu KP7 ustawionym na placu handlowym przy ul. Zielona Droga w Goleniowie. Patrol Straż Miejskiej przybyły na wskazane miejsce stwierdził, że osoba nie uprawniona do korzystania z tego pojemnika składowała w jego wnętrzu różne odpady pochodzące z rozbiórki pojazdu i inne odpady. Zaznaczyć należy, że zgodnie z przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Goleniów wydanego na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zabrania się wrzucania (podrzucania) odpadów komunalnych do pojemników znajdujących się na terenie innej nieruchomości, bez uzyskania zgody ich właściciela w tym wypadku Gminy Goleniów. Za wykroczenie jakiego się dopuścił ukarany został mandatem karnym w wysokości 200zł. 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.