Dzisiaj jest: 22 Października 2021 roku    |    Imieniny: Halki, Filipa, Przybysława

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

poniedziałek, 22 kwietnia 2013 11:31

Zamiast na wysypisko – do lasu

W dniach od 15 do 21 kwietnia 2013 r. Straż Miejska podjęła łącznie 145 interwencji, w tym 55 z własnej inicjatywy, a 90 na podstawie zgłoszeń mieszkańców i różnych instytucji. W tym czasie strażnicy nałożyli 5 mandatów karnych na kwotę 1.300zł oraz udzielili 29 pouczeń.

Dnia 16 kwietnia 2013r o godz. 16:30 Straż Miejska w Goleniowie została poinformowana przez mieszkańca  miasta o wywiezieniu odpadów  na tereny leśne w okolicach wsi Podańsko. Osoba zgłaszająca nie była wstanie podać nr rejestracyjnego samochodu, wskazała jedynie jego markę i kolor oraz kierunek, w jakim odjechał. Pełniący w tym dniu służbę strażnicy Straży Miejskiej  podczas patrolowania miasta zwrócili uwagę na jadący ulicą Konstytucji 3 Maja samochód odpowiadający opisowi. W wyniku podjętej interwencji ustalono, że jest to samochód, o którym zostali poinformowani, a osoby w nim przebywające przyznały się do wywiezienia odpadów. Jak tłumaczyły, chciały odpady wywieźć na wysypisko w Podańsku, lecz tam ich nie przyjęto, więc postanowiły pozbyć się śmieci w pobliskim lasie. Sprawcami wykroczenia byli dwaj młodzi mężczyźni, mieszkańcy Goleniowa. Za wykroczenie, jakiego się dopuścili, ukarani zostali mandatami karnymi w wysokości 500 zł każdy. Odpady zostały przez nich usunięte.    

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.