Dzisiaj jest: 13 Sierpnia 2022 roku    |    Imieniny: Diana, Hipolit, Maksym

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 
poniedziałek, 27 stycznia 2014 14:05

Straż Miejska monitoruje

Z uwagi na niskie temperatury, jakie od kilkunastu dni mamy w całym kraju, także na terenie Gminy, strażnicy miejscy kontrolują miejsca, w których zwyczajowo przebywają bezdomni, namawiając ich do przeniesienia się do schroniska.

Część osób wyraziła na to zgodę i zostały przewiezione do niedawno oddanej noclegowni w Budnie. Pozostali odmawiają, gdyż nie chcą podporządkować się regulaminowi schroniska i dalej koczują na wolnym powietrzu. W lesie za cmentarzem, w ziemiance, w której 3 miesiące temu ujawniono bezdomnego z odmrożonymi stopami, przebywa obecnie dwóch bezdomnych. Jeden bezdomny zrobił sobie legowisko obok byłego placu zabaw „Intermarche” na ul. Szarych Szeregów, a kolejny koczuje w okolicach byłego klubu „Rampa” przy ul. Dworcowej. Strażnicy codziennie do nich docierają i podejmują próby umieszczenia tych osób w schronisku, spotykają się jednak ze zdecydowaną odmową. Tylko niektórzy z nich korzystają z doraźnej pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w postaci suchego prowiantu, pozostali nawet nie starają się o taką pomoc. Oczekują tylko, aby strażnicy dali im „święty spokój”.

Tylko w miniony weekend z wychłodzenia zmarło w kraju 17 osób, od początku roku – 34. W Goleniowie – na razie – takiego przypadku nie odnotowano. Straż Miejska apeluje o wszelkie informacje na temat osób przebywających w warunkach, które mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.