Dzisiaj jest: 13 Maja 2021 roku    |    Imieniny: Gloria, Robert, Serwacy

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

Odbiór zużytych baterii

Zużyte baterie można oddawać do następujących punktów:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie
  ul. J. Kilińskiego 11, 72-100 Goleniów
  tel/fax 91 418 21 26
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie
  ul. Szarych Szeregów 14, 72-100 Goleniów
  tel/fax 91 418 21 37, 91 418 24 95, 882 091 759
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie
  ul. Jodłowa 33, 72-100 Goleniów
  tel/fax 91 418 24 25, 91 418 26 16
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie
  ul. Szczecińska 36, 72-100 Goleniów
  tel/fax 91 418 35 60, 91 418 35 89, fax 91 418 21 15
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie
  ul. C. K. Norwida 1, 72-100 Goleniów
  tel. 91 407 18 30, tel/fax 91 418 27 53
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie
  ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów
  tel/fax 91 418 22 60
 • Prywatna Językowa Szkoła Podstawowa „Promyczek” im. Księcia Barnima I w Goleniowie
  ul. Konstytucji 3 Maja 29, 72-100 Goleniów
  tel. 91 407 32 62
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie
  ul. Szkolna 13, 72-100 Goleniów
  tel. 91 407 10 75
 • Starostwo Powiatowe
  ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów
  tel. 91 471 02 35
 • Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
  pl. Lotników 1, 72-100 Goleniów
  tel. 91 46 98 234

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.