Dzisiaj jest: 3 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Franciszek, Hilary, Ksawery

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

środa, 11 marca 2020 13:52

Aktualizowana informacja o przerwach w dostępności usług

Tu publikujemy i aktualizujemy informacje o przerwach w dostępności usług, ktore są następstwem zagrożenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19.

Jak informuje komunikat Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, placówka będzie nieczynna co najmniej do 25 marca. Nie będzie możliwe ani wypożyczanie, ani zwracanie książek. Odwołane zostały także spotkania zaplanowane w tym okresie. Jeśli stan zagrożenia wirusem zostanie odwołany do 25 marca, biblioteka wznowi normalną pracę. W przeciwnym razie okres zamknięcia może zostać wydłużony.

Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie zostaje zamknięte od jutra tj. 12 marca do 25 marca włącznie. Wszystkie zajęcia i spotkania są odwołane.

W GWiK Sp. z o.o. od 12 marca o odwołania nieczynna będzie kasa, interesanci będą obsługiwani w Biurze Obsługi Klienta w godz. 10:00-13:00. Numery kontaktowe do BOK: 510 225 810 (kierownik działu BOK), 503 197 782 (z-ca kierownika BOK), 91 407 25 31; 91 419 04 16; 91 881 23 28; e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Wszelkich płatności można dokonywać drogą on-line lub w bankach, na poczcie i innych punktach opłat.

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie zwraca się z prośbą o ograniczenie przez osoby korzystające z usług PUP kontaktów osobistych do niezbędnego minimum.

Wszystkie wydarzenia organizowane przez Goleniowski Dom Kultury oraz wszystkie zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych są odwołane.

Pływalnia "FALA" jest nieczynna do odwołania od dziś, 11 marca.

Teatr Brama zawiesza swoje działania warsztatowe do odwołania.

Kino & Kawiarnia Goleniów informuje o zamknięciu od 12 marca części kinowej. Kawiarnia będzie otwarta.

Urząd Stanu Cywilnego ogranicza liczbę osób biorących udział w ceremonii ślubnej do państwa młodych, ich rodziców oraz świadków wydarzenia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie informuje, że od 12 marca br. kasy i Biuro Obsługi Klienta będą nieczynne do odwołania. Wszelkich płatności można dokonywać drogą on-line lub w bankach, na poczcie lub innych punktach opłat.

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że od 12 marca do odwołania obsługa klientów w siedzibie GTBS zostaje zawieszona. Wszelkie sprawy należy zgłaszać telefonicznie: 91 466 47 47, mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do budynku GTBS. Wstrzymano również wszystkie planowane zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że biuro obsługi zostaje zamknięte do odwołania. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 91 418 28 41 lub mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Decyzją Przewodniczącej Rady Miejskiej, w porozumieniu z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, przewodniczącymi stałych komisji i przewodniczącymi klubów radnych wyznaczone w marcu br. posiedzenia komisji oraz sesji Rady Miejskiej, a także dyżury Przewodniczącej oraz Wiceprzewodniczących Rady zostają odwołane.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie wprowadził ograniczenie dostępności Ośrodka dla klientów. Interesanci, jedynie w ważnych, sprawach mogą korzystać z Biura Obsługi Interesanta w godz. 10:00 do 13:00. Do odwołania podstawową formą kontaktu jest telefon - nr 91 460 14 72, email -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , ewentualnie tradycyjna korespondencja papierowa, kierowana na adres 72-100 Goleniów, ul. Pocztowa 13.

Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie zwraca się z apelem o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w siedzibie. Do dyspozycji interesantów pozostają numeryy 112, 997, 477 821 512 (dyżurny) oraz adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Starostwo Powiatowe w Goleniowie zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów od 16 marca br. do odwołania. Sprawy pilne będą załatwiane telefonicznie lub drogą pocztową, w szczególnych przypadkach osobiście po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Szczegółowe informacje na stronie Starostwa Powiatowego.

Uwaga: ze względu na obecna sytuację Poradnia Ginekologiczna GINMED s.c. przy ul. Pocztowej 43 - rejestracja tylko telefoniczna: tel. 91 418 43 83, 607 662 494.

POLMED Przychodnia Sp. z o.o.: do 24.03.2020r do dyspozycji pacjentów pozostają nr telefonów 91 4191505, 91 4072054, 91 4691394.

Podejrzenie zarażenia koronawirusem należy zgłaszać na numer alarmowy 800-190-590.


pdfRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

pdfRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.