Dzisiaj jest: 27 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

poniedziałek, 23 maja 2011 08:00

Nowość na naszej stronie: „iMPA”

Uruchamiamy na naszym serwerze nową usługę, umożliwiającą łatwe wyszukiwanie danych adresowych nieruchomości oraz ich powiązanie z położeniem na mapie. Nazywa się ona „Internetowy Manager Punktów Adresowych”.

Przepisy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej wprowadziły wobec gmin między innymi konieczność prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym. Spełniając wymogi ustawy uruchamiamy na stronie internetowej Gminy Goleniów nową zakładkę o nazwie „Internetowy Manager Punktów Adresowych” („iMPA”). Oprogramowanie  „iMPA”, stworzone  i  wdrożone  w  naszym urzędzie przez warszawską firmę GEO-SYSTEM Sp. z o.o., działa w środowisku WWW.  Do posługiwania się aplikacją potrzebna jest przeglądarka Internet Explorer od wersji 8 lub Firefox od wersji 3.6.

System ten z jednej strony służy do prowadzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zgodnie z wyżej wspomnianymi przepisami. Z drugiej strony umożliwia zainteresowanym zlokalizowanie konkretnego adresu. Wybierając z listy miejscowości Gminy, następnie z listy ulic w ramach miejscowości i kolejno wpisując poszukiwany numer nieruchomości, przeniesiecie się Państwo do strony z mapą i numeracją porządkową nieruchomości.

Zaletą systemu jest niewątpliwie wizualizacja punktów adresowych na tle aktualnego podkładu mapy ewidencyjnej, dzięki wykorzystaniu serwisu WMS. Poprzez zastosowanie nowatorskich i funkcjonalnych rozwiązań każdy użytkownik iMPA może w bardzo prosty sposób skorzystać z urzędowej informacji adresowej. Poszukiwany numer obwiedziony będzie zielonym kółkiem. Jeśli takiego numeru nie ma w ewidencji, system pokaże całą ulicę (lub miejscowość, jeśli brak w niej ulic) – bez wyróżniania innych numerów.

Do wejścia do „iMPA” wystarczy w swojej przeglądarce internetowej wpisać adres: http://goleniow.punktyadresowe.pl lub skorzystać z zamieszczonego na naszej Stronie Głównej przycisku „Internetowy Manager Punktów Adresowych”, umieszczonego u dołu menu po lewej stronie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.