Dzisiaj jest: 27 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

piątek, 03 czerwca 2011 08:00

PCK i Grupa Muszkieterów już po raz czwarty zbierają krew

W województwie zachodniopomorskim na przysklepowych parkingach odbędzie się w czerwcu sześć akcji promujących honorowe krwiodawstwo. Jedna z nich nastąpi w Goleniowie.

Kampania „Zbieramy krew dla Polski” pomaga rozwiązywać problem stale dotykający polskie szpitale - brak krwi. W Polsce jest niewielu krwiodawców, bo krew oddaje obecnie 31 osób na 1000 mieszkańców. W Europie Zachodniej współczynnik ten jest dwukrotnie wyższy.

Zbiórka krwi z PCK i Intermarche

Goleniów zadomowił na stałe w kalendarzu akcji „Zbieramy krew dla Polski”. W zeszłym roku także zapraszaliśmy do udziału w tym szlachetnym przedsięwzięciu. Wtedy w Goleniowie w akcji wzięło udział 25 dawców, w tym 15 osób po raz pierwszy, oddając 11,25 l krwi.

W roku 2010 w Polsce, pomimo powodzi, jaka dotknęła wiele miast, biorących udział w akcji i często utrudnionych warunków dotarcia do miejsca zbiórki, aż 3539 krwiodawców z całej Polski oddało w sumie 1572 litry krwi. Akcja zachęca dawców nie tylko do oddawania krwi w czasie trwania kampanii, ale także przekonuje ich do regularnego, całorocznego krwiodawstwa - 719 osób oddało krew po raz pierwszy. Kampania objęła swoim zasięgiem 135 miast z 14 województw. W dotychczasowych trzech edycjach kampanii organizatorom udało się zebrać w całym kraju 4392 litry krwi od 9846 osób. Każdego roku do kampanii dołączają kolejne miasta, a liczba nowych dawców stale się zwiększa.

Tegoroczna kampania odbywa się w obrębie 14 województw i będzie prowadzona od 5 maja do 8 października. W tym okresie przy sklepach sieci Intermarché i Bricomarché będą pojawiać się ambulanse Polskiego Czerwonego Krzyża, w których będzie można oddać krew. W sumie organizatorzy przewidzieli przeprowadzenie 138 zbiórek krwi oraz 14 akcji mających na celu edukację w dziedzinie krwiodawstwa połączonych z pokazami pierwszej pomocy, festynami oraz konkursami dla dzieci i rodziców. W akcjach edukacyjnych mieszkańcy wspólnie z dziećmi będą mogli uczestniczyć w konkursie rysunkowym na plakat promujący kampanię, w którym do wygrania będzie profesjonalna apteczka samochodowa. W miastach, gdzie zostaną zorganizowane zbiórki krwi, będzie można wziąć udział w losowaniu apteczek po zakończeniu akcji.

W samym województwie zachodniopomorskim organizatorzy przeprowadzą akcje w 18 miastach (pobory krwi oraz akcje edukacyjne).  Na krwiodawców będą czekać pracownicy publicznej i wojskowej służby krwi oraz wolontariusze PCK, którzy będą zachęcać do wzięcia udziału w akcji oraz odpowiedzą na pytania związane z honorowym krwiodawstwem. W naszym województwie akcje promujące honorowe krwiodawstwo z udziałem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa odbędą się przed supermarketami Intermarché:

 • 3 czerwca w godzinach 9.00-17.00 w Białogardzie przy ul. Stamma 2a
 • 4 czerwca w godzinach 9.00-17.00 w Sławnie przy ul. Armii Krajowej 2
 • 7 czerwca w godzinach 9.00-17.00 w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej 6
 • 10 czerwca w godzinach 9.00-17.00 w Koszalinie przy ul. Okulickiego 24
 • 11 czerwca w godzinach 9.00-17.00 w Goleniowie przy ul. Zielona Droga 10
 • 11 czerwca w godzinach 9.00-17.00 w Szczecinku przy ul. Kołobrzeskiej 1

Więcej o akcji będzie można dowiedzieć się z plakatów, ulotek, Radia Muszkieterów działającego na terenie sklepów, newsletterów PCK „Troszczmy się” i „Przegląd Czerwonokrzyski” oraz stron internetowych: www.muszkieterowie.pl, www.intermarche.pl, www.bricomarche.pl, www.pck.pl oraz  www.oddajkrew.pl.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.