Dzisiaj jest: 27 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

piątek, 14 października 2011 08:00

Dzień Edukacji Narodowej 2011

Uroczystości Wręczenia Nagród i Wyróżnień Burmistrza Gminy Goleniów to tradycyjna impreza podsumowująca pracę gminnych nauczycieli. 13 października - w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej - Burmistrz Robert Krupowicz w kameralnej atmosferze restauracji Villa Park złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół i przedszkoli oraz pracownikom instytucji nierozerwalnie związanych z edukacją tj. Biblioteki, Domu Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Punktem kulminacyjnym imprezy było wręczenie Nagród Burmistrza Gminy Goleniów. W roku 2011 statuetkę „Srebrnego Pióra” oraz nagrodę pieniężną otrzymali:

 • Beata Rucińska ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Goleniowie, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej;
 • Ewa Soroczyńska ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Goleniowie, nauczycielka edukacji plastycznej;
 • Urszula Pomocka z Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu , nauczycielka wychowania fizycznego;
 • Małgorzata Urbańska z Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich, nauczycielka j. polskiego;
 • Edyta Wierzbicka z Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie, nauczycielka geografii;
 • Iwona Skorupska z Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie, nauczycielka j. polskiego;
 • Marzena Barycza z Przedszkole Publiczne Nr 4, nauczycielka wychowania przedszkolnego;
 • Małgorzata Chamera-Kinik z Przedszkola Publicznego Nr 5, nauczycielka wychowania przedszkolnego;
 • Elżbieta Flis z Przedszkola Publiczne Nr 6, nauczycielka wychowania przedszkolnego;
 • Jolanta Jarlaczyńska dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goleniowie.

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich osób związanych z edukacją, także tych którzy nie stoją bezpośrednio przy tablicy. W tym roku statuetką „Srebrnego Pióra” zostali wyróżnieni także pracownicy Wydziału Edukacji pani Iwona Chabraszewska inspektor ds. edukacji i kultury i Ireneusz Grzegorz Matławski inspektor ds. edukacji i sportu.

Wszystkim nagrodzonym szczerze gratulujemy.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.