Dzisiaj jest: 14 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

środa, 11 marca 2020 11:07

Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach

Rząd właśnie zdecydował o zawieszeniu na dwa tygodnie zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach na terenie całego kraju. Ogłoszono to na dzisiejszej konferencji prasowej premiera.

Jak poinformował premier M. Morawiecki, wspomniane wyżej placówki będą całkowicie zamknięte od poniedziałku 16 marca, ale już od jutra, tj. od czwartku 12 marca, nie będą się odbywać zajęcia w szkołach. W najbliższy czwartek i piątek czynne będą jedynie świetlice, gdzie można przyprowadzać dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Przedszkola i żłobki również mają w te dwa dni zapewniać opiekę w sytuacjach wyjątkowych.

W Goleniowie nie będą się również odbywać zajęcia organizowane przez Goleniowski Dom Kultury i Ośrodek Sportu i Rekreacji. Biblioteka także odwołuje wszystkie spotkania zaplanowane do końca miesiąca.

Póki co, nie przewiduje się zmian w organizacji roku szkolnego, w tym terminów przeprowadzania egzaminów i rekrutacji do szkół.

Zawieszenie zajęć w szkołach i opieki w żłobkach i przedszkolach ma na celu ograniczenie ryzyka zakażeniem wirusowym. Wskazane jest unikanie większych skupisk ludzi, a więc np. omijanie centrów handlowych. Rodzice powinni zwrócić uwagę na to zalecenie swoim dzieciom.

W związku z decyzją o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach część rodziców będzie musiała sprawować opiekę nad dziećmi i nie będzie mogła wykonywać pracy. Rodzicom dzieci do lat 8, którzy objęci są ubezpieczeniem chorobowym, przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy.

Podstawowe informacje o zasadach i trybie przyznawania tego zasiłku są podane w komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach
Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej  o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.