Dzisiaj jest: 16 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Alina, Aneta, Justyna

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

wtorek, 03 listopada 2020 11:56

Urząd w trybie pracy zdalnej

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. Z 2 listopada 2020, poz. 1931), od dnia 3 listopada 2020 Urząd Gminy i Miasta przechodzi w tryb pracy zdalnej. W związku z tym część pracowników UGiM będzie wykonywać pracę przebywając w domach.

Kilka wydziałów urzędu zajmuje się bezpośrednią obsługą obywateli, dlatego część urzędników będzie pracować stacjonarnie. Dotyczy to przede wszystkim Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, Wydziału Gospodarki Gminnej, Wydziału Finansowego, Wydziału Administracji i Spraw Społecznych w sprawach dot. ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego oraz Biura Obsługi Interesanta.

Klienci UGiM obsługiwani będą wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty, obsługa prowadzona będzie wyłącznie w holu. Interesanci nie będą mogli wchodzić na dalej położony teren urzędu, gdzie przebywać mogą wyłącznie pracownicy.

Wszystkie osoby, które mają do załatwienia sprawy w UGiM, proszone są o korzystanie przede wszystkim z kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem ePUAP. Dokumenty w formie papierowej można składać do urny znajdującej się przy wejściu do urzędu, w przypadku konieczności uzyskania potwierdzenia ich złożenia najlepiej jest skorzystać z pośrednictwa poczty.

Burmistrz Gminy Goleniów podkreśla, że przejście UGiM w tryb pracy zdalnej jest obowiązkowe i bezpośrednio wynika ze wspomnianego na wstępie rozporządzenia RM. Podjęto jednak wszystkie możliwe kroki, by obsługa interesantów była sprawna.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.