Dzisiaj jest: 31 Stycznia 2023 roku    |    Imieniny: Marcelina, Ludwik, Jan
czwartek, 17 listopada 2022 19:06

Odjazdy autobusów z dworca PKS

Od poniedziałku, 21 listopada 2022 r. autobusy komunikacji miejskiej wszystkich linii (przewoźnik OLIBUS Modzelewski Sp. J.) zatrzymywać się będą na stanowiskach przy dworcu PKS oznaczonych numerami od 1 do 6 (pod zadaszeniem).

 • Dla linii nr 1, relacji: Dworzec PKS – Matejki – Puszkina – Maszewska PEC – Niepodległości ZS1, wyznaczono stanowiska nr: 2 i 3.
 • Dla linii nr 2, relacji: Dworzec PKS – GPP Łozienica – Dworzec PKS, wyznaczono stanowiska nr: od 2 do 5.
 • Dla linii nr 3, relacji: Dworzec PKS – Podańsko - Helenów – Dworzec PKS, wyznaczono stanowiska nr: 2 i 3.
 • Dla linii nr 4, relacji: Dworzec PKS – Bolechowo - Danowo- Mosty - Burowo – Dworzec PKS, wyznaczono stanowisko nr: 4.
 • Dla linii nr 5, relacji: Dworzec PKS – Wierzchosław – Miękowo –Białuń Żółwia Błoć – Dworzec PKS, wyznaczono stanowisko nr: 5.
 • Dla linii nr 6, relacji: Dworzec PKS – Marszewo – Dworzec PKS, wyznaczono stanowisko nr: 3.
 • Dla linii nr 7, relacji: Dworzec PKS – Kąty – Krępsko – Modrzewie - Żdżary – Dworzec PKS, wyznaczono stanowisko nr: 6.
 • Dla linii nr 8, relacji: Dworzec PKS – Lubczyna – Borzysławiec – Komarowo – Dworzec PKS, wyznaczono stanowisko nr: 3.
 • Dla linii nr 9, relacji: Dworzec PKS – Załom – Pucice – Czarna Łąka- Kliniska Wlk. – Rurzyca – ZAZ GPP, wyznaczono stanowisko nr: 5.
 • Dla linii nr 10, relacji: Dworzec PKS – Niewiadowo – Żółwia Błoć – Glewice – Dworzec PKS, wyznaczono stanowisko nr: 5.

Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej na dworcu PKS korzystać mogą z informacji pasażerskiej (rozkładów jazdy) wyświetlanej na tablicach elektronicznych, gdzie wyświetlane są chronologicznie zbliżające się przyjazdy i odjazdy poszczególnych kursów z oznaczeniem stanowisk autobusowych. Dodatkowo rozkład jazdy można odczytać na infokiosku, gdzie prezentowany jest w formie tablicowej.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.