Dzisiaj jest: 31 Stycznia 2023 roku    |    Imieniny: Marcelina, Ludwik, Jan
Miasto i Gmina

Od 15 października br. rozpoczną się prace związane z budową ul. Metalowej wraz z łącznikiem na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie. Wykonawca robót PRD NOWOGARD S.A. w pierwszej kolejności przystąpi do wycinki drzew i krzewów oraz rozpocznie wykonywanie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Baczyńskiego.

Bezpłatne szczepienia dla seniorów przeciwko grypie

piątek, 08 października 2021 18:55

Od wtorku, 12 października zapraszamy seniorów Gminy Goleniów na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Szczepienia odbywać się będą w NZOZ Polmed - Przychodnia przy ul. Pocztowej 43. Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr tel. 91 469 13 94, 91 419 15 05, 91 407 20 54. Szczepienie poprzedzone jest badaniem lekarskim.

Nabór na stanowisko podinspektora w WGG

poniedziałek, 04 października 2021 09:54

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na stanowisko: Podinspektor ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Informujemy o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Goleniów, których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2023.

Bezpłatna komunikacja miejska do Marszewa

wtorek, 28 września 2021 06:50

Informujemy, że od 1 października br. zostaną wznowione kursy bezpłatnej komunikacji miejskiej do Marszewa. Na wniosek sołtysa i mieszkańców linia nr 6  kursować będzie o nowych godzinach, wg poniższego rozkładu jazdy:

W środę XXXIX sesja Rady Miejskiej

poniedziałek, 27 września 2021 06:34

W środę, 29 września br. o godz. 9.00 rozpocznie się XXXIX sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazło się dziewięć projektów uchwał.

Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych

poniedziałek, 27 września 2021 06:16

Podczas głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów Rada Miejska przyjęła uchwałę dotyczącą urealnienia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30 zł za osobę miesięcznie, a w przypadku mieszkańców posesji z kompostownikami do 28 zł.

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

wtorek, 21 września 2021 17:48

Na wniosek burmistrza Gminy Goleniów na dzień 24 września 2021r. (piątek) na godz. 9:00 została zwołana XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Goleniowie.

Rusza Objazdowy Punkt Szczepień

wtorek, 21 września 2021 12:06

W piątek, sobotę i niedzielę można będzie zaszczepić się w Objazdowym Punkcie Szczepień. Zapraszamy również do skorzystania z Mobilnego Punktu Narodowego Spisu Powszechnego - wystarczy dowód osobisty.

Zmarły w br. zastępca burmistrza naszej gminy Henryk Zajko przez lata pracy zdobył sobie wielu przyjaciół nie tylko w Goleniowie, ale także w naszych miastach partnerskich. W ostatni piątek jego grób odwiedzili mieszkańcy i radni z Bergen na Rugii.

Sto lat, Pani Stefanio!

sobota, 18 września 2021 10:06

100-lecie urodzin świętuje dziś mieszkanka Goleniowa, pani Stefania Świderska.

Zmiana godzin pracy kasy UGiM

piątek, 17 września 2021 12:09

Informujemy, że kasa Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowieczynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00.

Zmiana organizacji ruchu przy ul. Aleja Róż

czwartek, 16 września 2021 13:36

W środę (22 września) rozpoczną się prace związane z ,,Przebudową ulicy Aleja Róż wraz z infrastrukturą techniczną". Pierwszy etap inwestycji zakresem obejmować będzie prace rozbiórkowe, ziemne oraz budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą B. Prusa do budynku wielorodzinnego, klatka nr 19.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Biurze Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Gmina Goleniów w porozumieniu z Przedsiębiorstwem PKS Gryfice ponownie uruchamia bezpłatne przejazdy dla mieszkańców z miejscowości, do których nie docierała dotychczas goleniowska komunikacja miejska. Darmowymi przejazdami objęci zostają mieszkańcy miejscowości: Bolesławice, Gniazdowo, Ininka, Kamieniska, Mosty Osiedle, Święta, Tarnowiec.

Problem z odbiorem odpadów

wtorek, 07 września 2021 09:05

7 września kończy się umowa pomiędzy Gminą Goleniów a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na wywóz odpadów. To oznacza, że od następnego dnia śmieci w gminie nie będą odbierane. Pieniądze przeznaczone na ten cel w budżecie skończyły się w sierpniu.

Wybory w sołectwach

piątek, 03 września 2021 12:44

Na podstawie Statusu Sołectw zarządzone zostały wybory do rad sołeckich Pucic, Mostów i Świętej.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowiska: Referent ds. zamówień publicznych i administracji oraz Podinspektor ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Powakacyjna sesja Rady Miejskiej

środa, 01 września 2021 05:52

W czwartek, 2 września br. o godz. 9.00 rozpocznie się XXXVII sesja Rady Miejskiej.

W programie sesji znalazło się trzynaście projektów uchwał oraz sprawozdanie dotyczące funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Goleniów.

Strona 9 z 168

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.