Dzisiaj jest: 31 Stycznia 2023 roku    |    Imieniny: Marcelina, Ludwik, Jan
Aktualności z miasta i gminy Goleniów

Decyzje podatkowe dostarczą goleniowianom do domów osobiście pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Akcja roznoszenia decyzji rozpocznie się 27 stycznia | najbliższy piątek | i potrwa do końca lutego 2023 roku.

Zapraszamy na konsultacje społeczne

wtorek, 24 stycznia 2023 13:37

Już końcem stycznia rozpocznie się I etap konsultacji społecznych dot. Planu Zrównoważonej mobilności Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040). W związku z trwającymi pracami nad Planem zrównoważonej mobilności miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) zapraszamy mieszkańców do aktywnego udziału w I etapie konsultacji społecznych!

Niedziela, 5 lutego to Dzień Bezpłatnych Porad i Badań Medycznych. Lekarze nieodpłatnie przyjmować będą wszystkich potrzebujących. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą placówek uczestniczących w akcji.

Gmina Goleniów rozpoczęła rozmowy z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie dotyczące wykonania pomnika Rotmistrza Pileckiego.

Gmina Goleniów inwestuje w fotowoltaikę

piątek, 20 stycznia 2023 14:39

Dachy 27 budynków gminnych zostaną pokryte instalacjami fotowoltaicznymi – podpisana umowa z wykonawcą.

Nie ma zgody mieszkańców dwóch kolejnych miejscowości na budowę zakładu do produkcji karbonizatu w Budnie.

W dniach od 13 do 31 stycznia br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego.

Ogrodzony został teren budowy nowego przedszkola w Kliniskach Wielkich. Wykonawca – firma Ebud Przemysłówka sp. z o.o z Bydgoszczy rozpoczyna obecnie prace ziemne związane z wyrównaniem terenu oraz wycinką drzew.

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków – Burmistrz Gminy Goleniów zaprasza zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w formie dotacji o zgłaszanie do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie do 1 marca 2023 r. (poprzedni termin: 23 stycznia 2023 r.) propozycji inwestycji przy swoich obiektach.

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęło budowę kolejnych trzech budynków wielorodzinnych, w których powstanie 120 lokali mieszkalnych. Obecnie prowadzone są już prace ziemne polegające na wykopie pod fundamenty.

Bezpłatna mammografia w lutym

czwartek, 12 stycznia 2023 13:39

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat, finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.
Szczególnie zachęcamy Panie urodzone w 1973 roku, które po raz pierwszy w 2023 roku będą mogły wykonać mammografię w programie. Do końca 2023 roku po raz ostatni bez skierowania badanie będą mogły wykonać Panie, które urodziły się w 1954 roku.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (czwartek, 12 stycznia br.) z powodu zewnętrznej awarii łącza nie działają usługi Urzędu Stanu Cywilnego, Działu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.

Nabór na stanowiska pracy w UGiM

środa, 11 stycznia 2023 15:28

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy: Inspektor ds. Ośrodka Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych, Podinspektor ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości oraz Inspektor ds. profilaktyki i uzależnień w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Burmistrz Gminy Goleniów zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa dla terenu położonego wzdłuż nabrzeża rzeki Iny, które odbędzie się 26 stycznia 2023 r. o godz. 16.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Zmarł dr Zbigniew Szymański

wtorek, 03 stycznia 2023 11:48

Wczoraj, 2 stycznia 2022 r. zmarł znany i poważany w Goleniowie lekarz-laryngolog, dr Zbigniew Tomasz Szymański. Urodził się 2 czerwca 1948 r. Swoje dorosłe i zawodowe życie związał z Goleniowem. Pracował m.in. w poradni laryngologicznej przy ul. Pocztowej. W latach 1999-2006 był Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i zarazem Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie.

Niecodzienny jubileusz

wtorek, 03 stycznia 2023 10:27

Siedemdziesięciolecie pożycia małżeńskiego obchodzili 30 grudnia 2022 r. wieloletni mieszkańcy Goleniowa: Maria i Rudolf Koskowie. Z tej okazji Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Jadwiga Kozicka złożyli Jubilatom gratulacje i życzenia.

W środę i czwartek dział ewidencji DG nieczynny

poniedziałek, 02 stycznia 2023 12:02

W dniach 4 i 5 stycznia 2023 r. dział Ewidencji ds. Działalności Gospodarczej będzie nieczynny.
Sprawy dotyczące działalności gospodarczej można załatwić w gminach ościennych lub  na stronie www.biznes.gov.pl przy użyciu Profilu Zaufanego.

Gmina Goleniów otrzymała w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2022” w kategorii „Gminy liczące 15-40 tysięcy mieszkańców”. Wyróżnienie to wiązało się z przyznaniem dla Gminy nagrody finansowej w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami, społecznikami.

W piątek kasa nieczynna

czwartek, 29 grudnia 2022 09:17

Informujemy, że w piątek, 30 grudnia 2022 r. kasa Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie będzie nieczynna.

Budżet zakłada osiągnięcie dochodów blisko 254 mln. zł, w tym dochodów bieżących w wysokości blisko 202 mln. zł. i majątkowych w wysokości 52 mln zł.
Wydatki zaplanowane są w wysokości 306 mln. zł., w tym bieżące – 219 mln zł. i majątkowe w wysokości – 87 mln. zł.

Strona 1 z 168

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.