Dzisiaj jest: 5 Grudnia 2022 roku    |    Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert
Aktualności z miasta i gminy Goleniów

Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych

poniedziałek, 27 września 2021 06:16

Podczas głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów Rada Miejska przyjęła uchwałę dotyczącą urealnienia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30 zł za osobę miesięcznie, a w przypadku mieszkańców posesji z kompostownikami do 28 zł.

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

wtorek, 21 września 2021 17:48

Na wniosek burmistrza Gminy Goleniów na dzień 24 września 2021r. (piątek) na godz. 9:00 została zwołana XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Goleniowie.

Rusza Objazdowy Punkt Szczepień

wtorek, 21 września 2021 12:06

W piątek, sobotę i niedzielę można będzie zaszczepić się w Objazdowym Punkcie Szczepień. Zapraszamy również do skorzystania z Mobilnego Punktu Narodowego Spisu Powszechnego - wystarczy dowód osobisty.

Zmarły w br. zastępca burmistrza naszej gminy Henryk Zajko przez lata pracy zdobył sobie wielu przyjaciół nie tylko w Goleniowie, ale także w naszych miastach partnerskich. W ostatni piątek jego grób odwiedzili mieszkańcy i radni z Bergen na Rugii.

Sto lat, Pani Stefanio!

sobota, 18 września 2021 10:06

100-lecie urodzin świętuje dziś mieszkanka Goleniowa, pani Stefania Świderska.

Zmiana godzin pracy kasy UGiM

piątek, 17 września 2021 12:09

Informujemy, że kasa Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowieczynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00.

Zmiana organizacji ruchu przy ul. Aleja Róż

czwartek, 16 września 2021 13:36

W środę (22 września) rozpoczną się prace związane z ,,Przebudową ulicy Aleja Róż wraz z infrastrukturą techniczną". Pierwszy etap inwestycji zakresem obejmować będzie prace rozbiórkowe, ziemne oraz budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą B. Prusa do budynku wielorodzinnego, klatka nr 19.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Biurze Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Gmina Goleniów w porozumieniu z Przedsiębiorstwem PKS Gryfice ponownie uruchamia bezpłatne przejazdy dla mieszkańców z miejscowości, do których nie docierała dotychczas goleniowska komunikacja miejska. Darmowymi przejazdami objęci zostają mieszkańcy miejscowości: Bolesławice, Gniazdowo, Ininka, Kamieniska, Mosty Osiedle, Święta, Tarnowiec.

Problem z odbiorem odpadów

wtorek, 07 września 2021 09:05

7 września kończy się umowa pomiędzy Gminą Goleniów a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na wywóz odpadów. To oznacza, że od następnego dnia śmieci w gminie nie będą odbierane. Pieniądze przeznaczone na ten cel w budżecie skończyły się w sierpniu.

Wybory w sołectwach

piątek, 03 września 2021 12:44

Na podstawie Statusu Sołectw zarządzone zostały wybory do rad sołeckich Pucic, Mostów i Świętej.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowiska: Referent ds. zamówień publicznych i administracji oraz Podinspektor ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Powakacyjna sesja Rady Miejskiej

środa, 01 września 2021 05:52

W czwartek, 2 września br. o godz. 9.00 rozpocznie się XXXVII sesja Rady Miejskiej.

W programie sesji znalazło się trzynaście projektów uchwał oraz sprawozdanie dotyczące funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Goleniów.

Najbogatsze samorządy w 2020 roku

piątek, 13 sierpnia 2021 09:47

W najnowszym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” dotyczącym najbogatszych samorządów w 2020 r. Goleniów w kategorii miasta powiatowe uplasowany został na 8 pozycji w kraju z kwotą 4583,80 zł na osobę. Dane te pokazują, że od lat pozycja Goleniowa jest stabilna - od 2015 r. miasto znajduje się w pierwszej dziesiątce najzamożniejszych samorządów w przeliczeniu na 1 osobę.

Stażystki z Greifswaldu w Goleniowie

poniedziałek, 09 sierpnia 2021 12:11

Od 26 lipca, przez dwa tygodnie trzy stażystki z Greifswaldu pracowały w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie. Anna, Emma i Melissa poznawały pracę w poszczególnych wydziałach urzędu oraz działalność instytucji podległych gminie. Poznały m.in. funkcjonowanie GDK, CAM, CAL, OPS, OSiR, a także zawodowej i ochotniczej straży pożarnej.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do spisu powszechnego NSP 2021.

Przy 11 głosach za, 5 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się Rada Miejska w Goleniowie podczas 36. sesji Rady Miejskiej udzieliła burmistrzowi Robertowi Krupowiczowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Uchwałą Rady Miejskiej Władysław Wasylinka, legendarny goleniowski trener siatkówki został uhonorowany tytułem Zasłużonego Mieszkańca Goleniowa.

Kwalifikacja wojskowa 2021

czwartek, 29 lipca 2021 10:22

Od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r. przeprowadzana będzie kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego dla rocznika 2002. W Goleniowie punktem prowadzenia kwalifikacji będzie Szpitalne Centrum Medyczne Sp. z o.o., mieszczące się przy ul. Nowogardzkiej 2.

Wybory Sołtysa w Sołectwie Budno

czwartek, 29 lipca 2021 10:12

Na dzień 12 sierpnia 2021 r. zostały zarządzone wybory sołtysa w Sołectwie Budno.

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym: MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023. O mikrodotacje do 5000 zł występować mogą organizacje i grupy nieformalne. Nabór trwa do 6 sierpnia 2021 r.

Strona 8 z 166

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.