Dzisiaj jest: 25 Lipca 2021 roku    |    Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

Aktualności z miasta i gminy Goleniów

Oficjalne wyniki głosowania w powiecie

poniedziałek, 13 lipca 2020 07:01

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej są już opublikowane oficjalne wyniki wyborów w powiecie goleniowskim. Wygrał tu Rafał Trzaskowski – 55,93% poparcia, obecny prezydent Andrzej Duda dostał 40,4% głosów. W skali kraju zwyciężył Andrzej Duda z wynikiem 51,21%, Rafał Trzaskowski otrzymał 48,79%.
Frekwencja w drugiej turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w powiecie goleniowskim wyniosła 62,48%, a w Gminie Goleniów 66,59%.

Odpady wielkogabarytowe

piątek, 10 lipca 2020 08:08

Informujemy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych prowadzona będzie w systemie objazdowym zgodnie z obowiązującym harmonogramem zamieszczonym na internetowej stronie PGK Goleniów.
Odpady wielkogabarytowe mieszkańcy mogą też codziennie nieodpłatnie przywieźć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), działającego w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 17C w godz. 15:00-19:00 i w sobotę w godz. 7:00-19:00.

Od 1 lipca br. trwa nabór wniosków na realizację zadań z Programu „Moja Woda”, realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie z programu otrzymają osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowobudowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu.

Wyślij deklarację przez internet

środa, 08 lipca 2020 12:45

Wolisz przesłać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez internet? Skorzystaj z platformy obywatel.gov.pl, która ułatwia kontakt z urzędami w Polsce.

Aby móc zagłosować...

poniedziałek, 06 lipca 2020 11:02

W najbliższą niedzielę, 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Osoby, które chcą się dopisać do spisu wyborców w Gminie Goleniów, mają na to czas do wtorku, 7 lipca.

Informujemy, że zmieniły się zasady zgłaszania i szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku suszy. Od tego roku zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonywane będzie poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji.

Od  1 lipca rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli szkody w hodowli ryb słodkowodnych mogą składać w ARiMR wnioski o dofinansowanie.
Czas na ich złożenie jest krótki – nabór potrwa tylko do 15 lipca 2020 r.

Jak kompostować bioodpady?

czwartek, 02 lipca 2020 09:04

Mieszkańcy domów jednorodzinnych (i tylko oni) zamiast oddawać bioodpady do recyklingu, mogą je zagospodarować we własnym zakresie. Korzyścią jest zniżka w opłacie śmieciowej (1 zł od osoby miesięcznie) oraz uzyskanie dobrej jakości nawozu naturalnego.

Przeciwdziałanie pandemii wymusiło wprowadzenie wielu nowych rozwiązań prawno-administracyjnych. Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie na podstawie danych zawartych w rejestrach instytucji publicznych będzie umarzał mikropożyczki z urzędu bez konieczności skladania wniosku o umorzenie.

Jak głosować na wyjeździe?

środa, 01 lipca 2020 10:28

Pierwsza tura wyborów prezydenckich za nami, ale 12 lipca odbędzie się ostateczne głosowanie, już tylko z dwoma kandydatami na kartach wyborczych.

Urząd nieczynny

poniedziałek, 29 czerwca 2020 11:30

Informujemy, że w piątek, 14 sierpnia 2020 r. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie będzie nieczynny.

W Goleniowie - Trzaskowski

poniedziałek, 29 czerwca 2020 10:58

Znamy już wyniki I tury wyborów prezydenckich w powiecie goleniowskim. Najwięcej głosów otrzymał dotychczasowy prezydent Andrzej Duda – 37.05%. Drugi jest Rafał Trzaskowski – 34,09%, trzeci Szymon Hołownia – 17,5% głosów.

Mammografia wraca

poniedziałek, 29 czerwca 2020 10:44

Firma LUX MED wznawia wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych.

Mobilna pracownia mammograficzna będzie do dyspozycji Pań w Goleniowie Goleniów we wtorek, 7 lipca br. godzinach od 7:50 do 18:30 na parkingu przy stadionie od strony szkoły, ul. C.K. Norwida.

Gdzie głosować, jak dojechać?

wtorek, 23 czerwca 2020 10:16

Informujemy, że podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. kursować będzie bezpłatna linia komunikacyjna S-4, tzw. "Linia Wyborcza", dedykowana mieszkańcom terenów wiejskich chcącym oddać swój głos. Przedstawiamy spis siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Odkomarzanie w Gminie Goleniów

poniedziałek, 22 czerwca 2020 12:55

Przedsiębiorstwo Gospodarki Kominalnej Sp. z o.o. informuje, że w dniach 25-27 czerwca br. na terenie Gminy Goleniów będzie wykonywany zabieg odkomarzania.
W przypadku niesprzyjającej pogody zabiegi mogą być wykonane w innych terminach.

Wykaz terenów przeznaczonych do odkomarzania:

 • teren parku przy ul. Szczecińskiej w Goleniowie
 • teren wzdłuż Strumyka Goleniowskiego od ulicy Szkolnej do Szczecińskiej łącznie z zielenią obok sklepu Netto
 • teren zieleni miejskiej przy UGiM w Goleniowie
 • plac zabaw i planty przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Goleniowie
 • teren przy dworcu PKP w Goleniowie
 • teren wzdłuż rzeki Iny od ul. Kasprowicza do Kilińskiego łącznie z parkiem
 • teren placu targowego przy ul. Zielona Droga w Goleniowie
 • teren przy boisku sportowym pomiędzy ul Słowiańską a Barnima i Puszkina
 • teren położony nad jeziorem we wsi Czarna Łąka
 • teren ośrodka wodnego i plaży w Lubczynie
 • park przy ul. Szczecińskiej, Sportowej i M. Konopnickiej
 • las komunalny przy ul. Przestrzennej ( dz. nr 8,9,132/11- obr. nr 7, dz. Nr 74,77/2 – obręb nr 6)

Przypominamy o możliwości uzyskania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Dwudziesta sesja

piątek, 19 czerwca 2020 11:15

W najbliższą środę, 24 czerwca br. odbędzie się ostatnia przedwakacyjna sesja Rady Miejskiej w Goleniowie. W jej obradach po raz pierwszy uczestniczyć będzie nowy radny - Bogdan Zaczkiewicz, który zastąpi odchodzącą Jennifer Crissey.

Zapraszamy na BEZPŁATNE zajęcia Akademii Kompetencji Cyfrowych. Ukończyłeś 25 lat? Chcesz rozwijać się i codzienne sprawy swobodnie załatwiać przez Internet?

Postanowieniem nr 67/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. Komisarz Wyborczy w Szczecinie powołał obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

poniedziałek, 15 czerwca 2020 12:40

Burmistrz Gminy i Miasta Goleniów – Gminny Komisarz Spisowy, w dniach od 15 czerwca do 08 lipca 2020 r. ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Goleniów w 2020 r.

Strona 9 z 158

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.