Dzisiaj jest: 5 Grudnia 2022 roku    |    Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert
Aktualności z miasta i gminy Goleniów

W piątek urząd pracuje krócej

wtorek, 27 lipca 2021 10:26

Informujemy, że w dniu 30 lipca br. (piątek) Urząd Gminy i Miasta będzie czynny do godz. 14:30 z powodu przerwy technicznej.

Syreny ku pamięci powstańcom

wtorek, 27 lipca 2021 10:21

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i pamięć o poległych podczas powstańczych walk uczczona zostanie poprzez uruchomienie syren. Sygnał ciągły będzie nadawany przez 3 minuty w niedzielę, 1 sierpnia 2021 roku o godz. 17:00.

Sesja absolutoryjna

poniedziałek, 26 lipca 2021 12:19

W środę, 28 lipca br. o godz. 11.00 rozpocznie się XXXVI sesja Rady Miejskiej. Najważniejszymi punktami porządku obrad są: rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Goleniów za rok 2020, rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz informacji o mieniu komunalnym Gminy Goleniów w roku 2020 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów z tego tytułu.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie informuje, że wnioski o wyrobienie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego można składać do 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi składania wniosków zostaną wyłączone.

Mieszkańcy Modrzewia zwrócili się z prośbą o wsparcie dla 5 osobowej rodziny z małym dzieckiem, której pożar odebrał dach nad głową. Ogień wybuchł na poddaszu, co doprowadziło do spalenia praktycznie całego dachu, części środka, a przy akcji gaśniczej zalania domu. Straty są ogromne - piszą mieszkańcy, którzy założyli zbiórkę charytatywną w serwisie zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/uce45b

Pomimo złożenia kompletnego wniosku, wysoko ocenionego przez ekspertów ze Związku Miast Polskich, Goleniów nie otrzymał dofinansowania z Funduszy Norweskich w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY.

Lista Produktów Tradycyjnych, prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwala wspólnie odkrywać tradycyjne smaki Pomorza Zachodniego. To systematycznie spisywany katalog naszych polskich produktów żywnościowych, których specyficzny charakter i właściwości wynikają z zastosowania historycznie ugruntowanych i potwierdzonych metod produkcji. To szansa na promowanie swojego produktu i regionu.

Zgłoś się!

Przerwa techniczna w CEIDG

poniedziałek, 12 lipca 2021 06:55

Informujemy, że w dniu 14 lipca br. (środa) z powodu przerwy technicznej nie będzie możliwości załatwienia spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej.

Już od 1 lipca można skorzystać z pakietu badań profilaktycznych w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS. Wystarczy wypełnić ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta i wybrać placówkę, w której chcemy zrealizować badania.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. z siedzibą przy ul. I Brygady Legionów 17C, 72-100 Goleniów, niniejszym ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Zmarł Józef Tadeusz Szykuć

środa, 07 lipca 2021 06:50

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 lipca 2021 r. zmarł Józef Tadeusz Szykuć.
Był znanym przedsiębiorcą. W 1980 r. założył firmę „Met-Instal”. W 2016 r. po jej przekształceniu w Spółkę Met-Instal z.o.o został jej prezesem. Od 1987 r. siedziba firmy znajduje się w Miękowie. Firma wykonała wiele inwestycji na terenie Goleniowa i Gminy Goleniów, głównie remontów ulic i robót związanych z infrastrukturą techniczną.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie informuje o dodatkowym terminie makulatury, tworzyw sztucznych i szkła w miejscowościach Miękowo, Wierzchosław, Białuń, Gniazdowo, Glewice, Żółwia Błoć. Zbiórka zostanie przeprowadzona jutro (sobota, 3 lipca 2021 r.).

Od dziś - 1 lipca 2021 r. na właścicielach i zarządcach budynków, w których znajdują się źródła ciepła wytwarzanego przez spalanie paliw, spoczywać będzie obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

12 defibrylatorów znajdujących się w Goleniowie i jego okolicach trafiło do map Google.

Akcja to wspólny projekt gminy Goleniów oraz Fundacji Kultury Bezpieczeństwa. Goleniowska Straż Miejska sporządziła mapę urządzeń, które znajdują się w różnych instytucjach publicznych oraz prywatnych firmach i przesłała ja do firmy Google. W ten sposób defibrylatory, czyli urządzenia przywracające akcję serca za pomocą impulsu elektrycznego znalazły się w Google Maps.

Dodatkowa możliwość spisania się!

wtorek, 29 czerwca 2021 08:32

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 informujemy, że w dniach: 06 i 08 lipca br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie zorganizowane zostaną dyżury popołudniowe Gminnego Biura Spisowego, podczas których w godzinach od 16:00 do 18:00 będzie możliwość dokonania spisu.

XXXV sesja Rady Miejskiej

wtorek, 29 czerwca 2021 08:13

W środę, 30 czerwca br. o godz. 9.00 rozpocznie się XXXV sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazło się trzynaście projektów uchwał.

Zmarła Janina Kulczyńska

wtorek, 29 czerwca 2021 07:25

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 czerwca 2021 r. zmarła Janina Kulczyńska. Od 1982 roku pracowała w Urzędzie Gminy i Miasta, między innymi przez wiele lat kierując Wydziałem Rolnictwa i Geodezji. Była również radną Rady Miejskiej w latach 2002-2006 i przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zaproszenie na wykład "Cud Na Wisłą"

czwartek, 24 czerwca 2021 12:10

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie oraz Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej "Żółty Domek" zapraszają na wykład dra Przemysława Benkena "Cud nad Wisłą", który odbędzie się poniedziałek, 28 czerwca br. o godz. 11:00 w ODDZG "Żółty Domek" przy ul. Pocztowej 2 w ramach Akademii Niepodleglości.

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu

czwartek, 24 czerwca 2021 11:54

Minister Klimatu i Środowiska informuje, że na terenie całego kraju trwa wykonywanie - w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) opracowania pod nazwą "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2020-2024". W związku z powyższym na terenie wyznaczonych próbnych powierzchni lasów odbywać się będą prace inwentaryzacyjne.

Spis Powszechny - wywiady bezpośrednie

środa, 23 czerwca 2021 11:31

Od 23 czerwca 2021r. rachmistrzowie Spisu Powszechnego z Gminy Goleniów będą realizować wywiady bezpośrednie (w terenie). Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które do tej pory nie spisały się przez internet czy telefon. Równolegle do wywiadów bezpośrednich mogą być prowadzone nadal wywiady telefoniczne. Rachmistrzowie telefoniczni zadzwonić mogą z numerów telefonu: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Strona 9 z 166

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.