Dzisiaj jest: 5 Grudnia 2022 roku    |    Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert
Aktualności z miasta i gminy Goleniów

Budynek dworca autobusowo-kolejowego otwarty

środa, 02 listopada 2022 14:27

W czwartek, 3 listopada punktualnie o 5.30 otworzą się drzwi nowego budynku dworca w Goleniowie.

Zastępczyni Burmistrza Anita Jurewicz z Jadwigą Kubinowską-Lis odwiedziły groby tych, którzy w szczególny sposób zaznaczyli swoją obecność w historii Goleniowa.

Zmiana organizacji ruchu w Dzień Wszystkich Świętych

poniedziałek, 31 października 2022 12:17

Ze względu na spodziewany duży ruch pieszych wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu w okolicach cmentarza. Zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ulica Przestrzenna na wysokości cmentarza komunalnego.

Bezpłatna komunikacja miejska na cmentarz

czwartek, 27 października 2022 08:37

Gmina Goleniów, wzorem ubiegłych lat, w najbliższy weekend oraz w Dzień Wszystkich Świętych uruchomi linię specjalną S-2 bezpłatnej komunikacji miejskiej, kursującej na trasie dworzec PKS - Przestrzenna (cmentarz) - dworzec PKS, przez: ul. Puszkina i ul. Armii Krajowej.

Konsultacje społeczne

środa, 26 października 2022 12:42

Jesteś mieszkańcem wsi Marszewo albo Żdżary? Weź udział w konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia nazw urzędowych miejscowości.

54. sesja Rady Miejskiej

środa, 26 października 2022 05:01

W środę, 26 października br. o godz. 10.00 rozpocznie się LIV sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazło się m.in. dziewięć projektów uchwał.

Konsultacje programu współpracy z NGO

piątek, 21 października 2022 12:50

Burmistrz Gminy Goleniów zaprasza do konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”

Nowe miejsca w gminnych oddziałach przedszkolnych

czwartek, 20 października 2022 15:45

150 nowych miejsc w gminnych oddziałach przedszkolnych powstanie od grudnia tego roku, a kolejne – darmowe miejsca dla przedszkolaków – od września 2023.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: podinspektor ds. księgowości w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

LIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

środa, 19 października 2022 07:21

W środę, 19 października br. o godz. 16.00 rozpocznie się LIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Poza punktami porządkowymi, w programie sesji znalazła się dyskusja i uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Goleniów.

Zobacz listę miejsc, w których będą wydawane mieszkańcom.

Nabór uzupełniający na laptopy zakończony

piątek, 14 października 2022 12:13

Informujemy, że nabór uzupełniający na zakup laptopów w ramach projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”" został zakończony.

O 10 procent mniej energii elektrycznej mają zużywać samorządy - tak wynika z ustawy przyjętej przez Sejm na początku października. Zgodnie z jej zapisami w grudniu 2022 roku samorządy są zobowiązane do mniejszego zużycia energii niż średnio w latach 2018 - 2019. Od początku nowego roku gminy będą musiały oszczędzić 10 procent energii elektrycznej w stosunku do roku 2022.

Zmiany w odstrzale sanitarnym dzików

środa, 05 października 2022 08:06

Informujemy, że Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie nr 13/2022 z dnia 23 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Porozmawiajmy o nowych terenach przeznaczonych pod rozwój gospodarczy w gminie Goleniów ze szczególnym uwzględnieniem proponowanego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć.

Zapraszamy do naboru uzupełniającego na zakup laptopów w ramach projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”". Dzięki rozstrzygniętemu postępowaniu w budżecie zadania pojawiły się wolne środki, które można przeznaczyć na zakup dodatkowego sprzętu.

GWIK: oczyszczalnia pracuje bez zakłóceń

czwartek, 29 września 2022 19:43

Goleniowska Straż Miejską powiadomiona została o wycieku nieznanej substancji do rzeki Iny na wysokości oczyszczalni ścieków komunalnych.
Zaalarmowani pracownicy GWIK dokonali kontroli i zapewnili, że na oczyszczalni nie doszło do żadnej awarii.

Informujemy, że od poniedziałku, w związku z uruchomieniem kursów szczecińskiej komunikacji miejskiej przez węzeł przesiadkowy w Załomiu, autobusy linii nr 9 goleniowskiej komunikacji miejskiej relacji Goleniów-Załom-Goleniów, będą wjeżdżać również na ten węzeł.
Godziny kursów z węzła w Załomiu: kierunek do Załomia: 6:40 i 15:52, kierunek do Goleniowa: 6:50 i 16:02.

Zapraszamy na spotkanie dotyczące programu "Czyste Powietrze PLUS" oraz "Ciepłe Mieszkanie". Spotkanie z doradcą energetycznym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbędzie się o godz. 10:00 w czwartek, 22 września br. w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie.

Zniesiony zakaz korzystania z wód Odry

wtorek, 06 września 2022 12:26

Z dniem 6 września br. Wojewoda Zachodniopomorski uchylił zakaz korzystania z wód Odry. Tym samym traci moc rozporządzenie porządkowe nr 1/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Strona 2 z 166

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.