Dzisiaj jest: 21 Września 2021 roku    |    Imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
odpady pasek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

Aktualności z miasta i gminy Goleniów

Przypominamy, że do jutra (wtorek, 16 czerwca 2020 r.) można zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w zarządzonych na 28 czerwca wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia należy dokonać w Wydziale Ewidencji Ludności Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, pl. Lotników 1, pok. 216.

GTBS obsługuje

piątek, 12 czerwca 2020 06:52

Goleniowskie TBS Sp. z o.o. informuje, że od 15 czerwca ponownie obsługuje interesantów w siedzibie Spółki.

Zmieniona organizacja pracy GWiK Sp. z o.o.

poniedziałek, 08 czerwca 2020 06:43

Od 8 czerwca br. (poniedziałek) do odwołania, w związku z pojawiającym się ryzykiem zachorowań wywołanych wirusem COVID-19,w ramach profilaktyki zdrowotnej zmieniona zostaje organizacja pracy Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Burmistrz Gminy Goleniów przypomina właścicielom niezamieszkałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, o obowiązku zawarcia umowy na odbiór tych odpadów z uprawnionym przedsiębiorstwem.

Zmiany w rozkładzie linii wyborczej

piątek, 05 czerwca 2020 07:56

Opracowany już został nowy rozkład jazdy bezpłatnej linii komunikacyjnej S-4 tzw. "Linii Wyborczej", dedykowanej mieszkańcom terenów wiejskich chcącym oddać swój głos w dniu wyborów prezydenckich.

Wybory prezydenta RP - co warto wiedzieć?

czwartek, 04 czerwca 2020 13:01

Wybory odbędą się w niedzielę 28 czerwca. Głosować będzie można tradycyjnie, w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Aby móc skorzystać z możliwości czynnego uczestniczenia w wyborach, warto zapoznać się z naszymi wskazówkami.

Zmieniona Zielona Linia

czwartek, 04 czerwca 2020 09:01

Z uwagi na trwający w Lubczynie remont ulicy Lipowej kursy bezpłatnej Zielonej Linii przebiegać będą po zmienionej trasie. Przejazd autobusu odbywać się będzie przez Kępy Lubczyńskie i Borzysławiec. W tych miejscowościach ustanowione zostały przystanki na żądanie.

Punkt Doradztwa Rolniczego

czwartek, 04 czerwca 2020 08:55

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce Punkt Doradztwa Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach funkcjonujący w CAL zaprasza beneficjentów z gminy Goleniów do punktu w Nowogardzie znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 67.

Śluby z goścmi, fotografem I muzyką

poniedziałek, 01 czerwca 2020 11:44

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Goleniowie informuje, że zgodnie z nowymi zasadami w ceremoniach ślubnych mogą brać udział nowożeńcy, świadkowie oraz dziesięcioro gości. Możliwa jest także obecność fotografa, który podczas uroczystości będzie korzystał wyłącznie z wyznaczonej strefy z zachowaniem bezpiecznej, dwumetrowej odległości od innych obecnych.

Jak sortować od 1 czerwca?

piątek, 29 maja 2020 18:25

Od poniedziałku, 1 czerwca br. sortowanie odpadów komunalnych jest obowiązkowe. Mieszkańcy domów jednorodzinnych będą je wrzucać do worków dostarczonych przez PGK, a mieszkający w budynkach wielorodzinnych – do pojemników, które również dostarczy PGK.

Urząd otwarty od poniedziałku

piątek, 29 maja 2020 11:39

W poniedziałek, 1 czerwca br. zostanie zniesiona większość ograniczeń, wprowadzonych w marcu br. w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Klienci wreszcie będą mogli wejść do budynku.

PGK dostarczy worki lub pojemniki

piątek, 29 maja 2020 10:58

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Sp. z .o.o. informuje, że w sobotę, 30 maja br. dokończy rozwożenie worków na odpady sortowane właścicielom domów jednorodzinnych. Obowiązkowa segregacja odpadów rozpocznie się w poniedziałek 1 czerwca.

Z uwagi na zwiększone limity liczby pasażerów w autobusach komunikacji miejskiej od dnia 1 czerwca 2020 r. wprowadzamy następujące zmiany w rozkładzie jazdy bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Informujemy, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza zasadę powszechnej segregacji odpadów komunalnych. Zatem przyjęty został nowy wzór Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która nie przewiduje możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów.

1 czerwca 2020 r. rusza nabór wniosków o pozyskanie grantów dla osób prywatnych w wysokości 7 500 zł na wymianę pieców i kotłów węglowych na nowe niskoemisyjne źródła ciepła.

XIX sesja Rady Miejskiej

poniedziałek, 25 maja 2020 08:26

W środę, 27 maja o godz. 11:00 rozpocznie się XIX sesja Rady Miejskiej w Goleniowie. Porządek obrad zawiera 46 punktów, w tym m.in. projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Goleniów na lata 2020-2025".

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: Podinspektor ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: inspektor ds. kontroli w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Więcej osób w autobusach

piątek, 15 maja 2020 10:41

Informujemy, że od poniedziałku 18 maja, w autobusach komunikacji miejskiej zwiększone zostaną limity liczby pasażerów. Od tego dnia w każdym z autobusów możliwe będzie przewiezienie tylu pasażerów ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących.

Rozbrajanie bomby na torze wodnym

wtorek, 12 maja 2020 10:09

W środę, 13 maja od godz. 12.00 do godz. 15.00 będzie usuwany niewybuch bomby leżącej na dnie toru wodnego w rejonie dawnej wsi Inoujście. W związku z tym tor wodny w tym miejscu będzie zablokowany, nie będzie też dostępu do brzegów akwenu otaczającego miejsce prac saperów.

Strona 11 z 159

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.