Dzisiaj jest: 20 Października 2021 roku    |    Imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

Aktualności z miasta i gminy Goleniów

Nowe zasady ograniczeń od 20 kwietnia

piątek, 17 kwietnia 2020 07:52

Opublikowane zostały założenia pierwszego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.

Gminna pomoc dla przedsiębiorców

środa, 15 kwietnia 2020 11:47

Na najbliższą Sesję Rady Miasta Burmistrz przygotowuje pakiet uchwał dotyczący pomocy dla podmiotów gospodarczych na czas sytuacji kryzysowej związanej z epidemią „COVID-19”.

Koniec ZUS w Goleniowie?

piątek, 10 kwietnia 2020 10:12

Dyrektor szczecińskiego oddziału ZUS zrezygnował z wynajmu pomieszczenia w biurowcu przy ul. Konopnickiej 12, gdzie funkcjonował punkt konsultacyjny ZUS. Poinformował o tym mailem prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie, które jest właścicielem budynku. Swoją decyzję uzasadnia przedłużającym się stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami.

Zmiana godzin pracy PSZOK

czwartek, 09 kwietnia 2020 11:04

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Sp. z o.o. informuje, że od 9 kwietnia br. do odwołania Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00
 • w soboty od godziny 7:00 do 19:00

Bez odwiedzin na cmentarzach

poniedziałek, 06 kwietnia 2020 08:40

Od dziś, tj. od poniedziałku 6 kwietnia br., zmuszeni jesteśmy zakazać wstępu na wszystkie cmentarze w gminie Goleniów. Nie będzie możliwości odwiedzenia grobów osób bliskich, co będzie dotkliwe szczególnie w Wielkim Tygodniu, w czasie, kiedy zazwyczaj udajemy się w tym celu na cmentarze. Niestety, zmuszeni jesteśmy wykonywać przepisy związane z rozszerzającą się epidemią wirusa SARS-CoV-2 i zapobiegać regularnie powtarzającym się na cmentarzu spotkaniom w gronie większym niż dwie osoby. Takie zdarzenia skutkują telefonami na komendę policji, interwencjami funkcjonariuszy i mandatami. 

Zmieniony został termin wnoszenia opłat rocznych za 2020 rok za wieczyste użytkowanie gruntów i za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu. W związku z epidemią koronawirusa termin wnoszenia opłat przedłużono do 30 czerwca 2020 roku.

Do 15 kwietnia można składać wnioski o mikrodotacje na kwotę do 5 tysięcy złotych. Wziąć udział w naborze mogą: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich oraz grupy inicjatywne i samopomocowe.

Pakiet Antykryzysowy dla przedsiębiorców

piątek, 03 kwietnia 2020 10:36

W ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wprowadził zestaw wsparcia dla regionalnych przedsiębiorców i beneficjentów inicjatyw Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozwiązania dla cudzoziemców

piątek, 03 kwietnia 2020 10:34

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Korespondencję wrzuć do skrzynki

poniedziałek, 30 marca 2020 07:57

Z uwagi na panująca epidemię oraz konieczność zamknięcia biura dla interesantów, przed wejściem do budynku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja zainstalowana została „SKRZYNKA NA DOKUMENTY”, w której zostawiać można wszelką korespondencję kierowaną do przedsiębiorstwa.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

W związku z pandemią koronawirusa oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia, od 26 marca br. do odwołania w autobusach komunikacji miejskiej wprowadza się zasadę, aby tylko połowa miejs siedzących w pojeździe była zajęta. W związku z tym, w najbardziej zatłoczonych kursach (linia nr 2 do Goleniowskiego Parku Przemysłowego, kursy nr 1, 2, 3, 5 i 6) podstawione zostaną dodatkowe autobusy. Godziny odjazdów pozostają bez zmian.

Transmisje na żywo

czwartek, 19 marca 2020 09:57

Na pomoc osobom starszym

poniedziałek, 16 marca 2020 14:09

Goleniowski wolontariat stworzył grupę wolontariuszy gotowych do pomocy osobom starszym, SAMOTNYM, którzy szczególnie powinni wystrzegać się wychodzenia z domu.

Ściślejsze ograniczenia

poniedziałek, 16 marca 2020 10:28

Ze względu na rosnące zagrożenie zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wprowadzone zostały jeszcze ściślejsze ograniczenia w kontaktach klientów UGiM z jego pracownikami. Osoby niezatrudnione w urzędzie nie wchodzą już do środka, obsługiwane są w wejściu. W tym miejscu są też przyjmowane dokumenty, które klienci chcą złożyć w urzędzie. Ważne: przed przyjściem proszę zadzwonić i umówić się na konkretną godzinę!

W trosce o zachowanie szczególnych środków ostrożności, zalecanych przez Prezesa Rady Ministrów i Głównego Inspektora Sanitarnego, spowodowanymi zagrożeniami związanymi z rozpowszechnianiem się Koronawirusa SARS-Cov-2 – w porozumieniu z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, przewodniczącymi stałych komisji i przewodniczącymi klubów radnych informuję, że wyznaczone w marcu br. posiedzenia komisji oraz sesji Rady Miejskiej, a także dyżury Przewodniczącej oraz Wiceprzewodniczących Rady zostają odwołane.

Śluby tak, ale bez gości

czwartek, 12 marca 2020 08:56

W związku z licznymi pytaniami Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego informuje, że wszystkie zaplanowane śluby odbywają się w ustalonych terminach. Z powodu zagrożenia epidemią wirusa SARS CoV-2 wprowadzono jednak ograniczenie liczby uczestników uroczystości. Mogą w nich uczestniczyć jedynie państwo młodzi, świadkowie oraz rodzice osób biorących ślub. Ograniczenie to ma na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia groźnym wirusem.

Od 12 marca (czwartek) do odwołania, z powodu profilaktyki zdrowotnej związanej z pojawiającym się ryzykiem zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 URZĄD GMINY I MIASTA WPROWADZA OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI URZĘDU DLA INTERESANTÓW.

Rząd właśnie zdecydował o zawieszeniu na dwa tygodnie zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach na terenie całego kraju. Ogłoszono to na dzisiejszej konferencji prasowej premiera.

W listopadzie ruszy budowa

poniedziałek, 02 marca 2020 13:26

GAZ-SYSTEM SA, operator polskich gazociągów, w listopadzie br. przystąpi do rozbudowy tłoczni gazu w Budnie. Podłączy do niej budowany obecnie gazociąg Baltic Pipe, którym do Polski będzie płynął gaz z Morza Północnego.

Strona 13 z 160

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.