Dzisiaj jest: 22 Września 2021 roku    |    Imieniny: Tomasz, Maurycy
odpady pasek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

Aktualności z miasta i gminy Goleniów

Przerwy w dostawie prądu elektrycznego

wtorek, 14 czerwca 2011 08:00

Jak wynika z informacji przekazanej przez „ENEA” S.A. Zakład Energetyczny w Goleniowie we wtorek 14 czerwca o godz. 5.00 i 19.00 nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na około 2 minuty. Wyłączenia dotyczyć będą całego terenu miasta i gminy Goleniów. Spowodowane będą koniecznością wyłączenia zasilania w związku prowadzonymi pracami inwestycyjnymi.

ceidgZgodnie z dotychczasowym stanem prawnym ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest w Urzędzie Gminy i Miasta. To się wkrótce zmieni, a zmiana może spowodować dla przedsiębiorców kłopoty, których warto uniknąć.

Samospis internetowy

czwartek, 09 czerwca 2011 08:00

Uprzejmie przypominamy Państwu o upływającym 16 czerwca terminie dokonywania „samospisu internetowego” w trwającym na terenie całego kraju od 1 kwietnia Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011).

I Gminny Festiwal Nauki

czwartek, 09 czerwca 2011 08:00

plakatfestnauk1W piątek 3 czerwca odbył się I Gminny Festiwal Nauki, organizowany przez Gimnazjum nr 2 w Goleniowie pod patronatem Burmistrza Gminy Goleniów.

Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w ciekawych widowiskach, nawiązujących do przedmiotów takich jak język polski, historia, biologia czy języki obce oraz brać czynny udział  w doświadczeniach z nauk ścisłych - chemii i fizyki. Że nie były to sztampowe, nudne zajęcia, niech zaświadczy choćby plakat imprezy.

Poniżej przedstawiamy zbiorczy harmonogram imprez zakończenia roku szkolnego 2010/2011 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Goleniów.

W dniu 31 grudnia 2011 roku upływa kadencja ławników Sądu Rejonowego w Goleniowie. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników, Rada Miejska powinna dokonać wyboru nowych ławników.
Pełna informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników.

Gmina Goleniów została laureatem tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska” w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Od wczoraj mamy prawo posługiwać się Godłem „Teraz Polska”!

Jak wynika z informacji przekazanej przez „ENEA" S.A. Zakład Energetyczny w Goleniowie, dziś (7 czerwca) o godzinie 21.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej na około 10 minut. Dotyczyć będzie ona całego terenu miasta i gminy Goleniów. Spowodowana będzie koniecznością przełączenia głównego źródła zasilania w wyniku dzisiejszej awarii.

Możliwości zatrudnienia niedosłyszących

poniedziałek, 06 czerwca 2011 08:00

W środę 08 czerwca w Stargardzie Szczecińskim odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne na rzecz zatrudnienia osób niedosłyszących. Adresowane jest dla szukających pracy oraz zainteresowanych pracodawców.

W województwie zachodniopomorskim na przysklepowych parkingach odbędzie się w czerwcu sześć akcji promujących honorowe krwiodawstwo. Jedna z nich nastąpi w Goleniowie.

Bergen na Rugii otrzymało Dyplom Europy

piątek, 03 czerwca 2011 08:00

Bergen na Rugii, miasto partnerskie Goleniowa, zostało niedawno nagrodzone Dyplomem Europy przez Radę Europy w Strasburgu.

W czwartek 9 czerwca o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie odbędzie się IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej VI kadencji. Porządek obrad przedstawiamy w załączeniu.

Temat aktualny – skażona żywność

czwartek, 02 czerwca 2011 08:00

 W ostatnich dniach dochodzą zatrważające wieści na temat szerzących się w Europie zachorowań w wyniku zakażenia bakterią Escherichia coli. Wszystko wskazuje, że u nas jeszcze nie ma zagrożenia, ale służby sanitarne dmuchają na zimne.

Rusza nabór na studia w Goleniowie!

czwartek, 02 czerwca 2011 08:00

Rozpoczął się nabór na studia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Goleniowie.

Biblioteka pomaga znaleźć pracę

wtorek, 31 maja 2011 08:00

Szukasz pracy? Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie może pomóc.

Nowe przepisy dla rowerzystów

poniedziałek, 30 maja 2011 08:00

Od 21 maja tego roku obowiązują nowe przepisy regulujące ruch rowerowy. Nie upowszechniły się jeszcze na pewno w świadomości uczestników ruchu drogowego, a ich stosowanie wymaga dokładniejszej wiedzy. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Gmina Goleniów oraz Zachodniopomorskie Centrum Onkologii organizują bezpłatne badania w mammobusie.

Zezwolenia na sprzedaż alkoholuNa przedsiębiorcach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych spoczywa obowiązek wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2011.

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 maja mija termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2011. Do tego dnia należy wpłacić na konto Gminy Goleniów należną kwotę.

Niewpłacenie powyższej opłaty w wyznaczonym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z takiego powodu, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy.

Dowod-osobistyPrzypominamy, że w roku 2011 mija ważność „nowych” dowodów osobistych, wydanych od 2001 r. Kto to przegapi, niepotrzebnie naraża się na bardzo praktyczne problemy. Jedyny sposób: dowody należy wymienić na nowe.

Nowość na naszej stronie: „iMPA”

poniedziałek, 23 maja 2011 08:00

Uruchamiamy na naszym serwerze nową usługę, umożliwiającą łatwe wyszukiwanie danych adresowych nieruchomości oraz ich powiązanie z położeniem na mapie. Nazywa się ona „Internetowy Manager Punktów Adresowych”.

Strona 156 z 159

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.