Dzisiaj jest: 15 Maja 2021 roku    |    Imieniny: Zofia, Jan, Izydor

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

Aktualności z miasta i gminy Goleniów

Informacja o planowanej neutralizacji bomby lotniczej

poniedziałek, 05 października 2020 12:01

W imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie informujemy, że w dniach 12-16 października jest planowane przeprowadzenie operacji neutralizacji bomby lotniczej Tallboy, zalegającej na dnie, przy wejściu do Kanału Piastowskiego, w okolicy przeprawy promowej w Karsiborze.

Hotel prawie gotowy

poniedziałek, 05 października 2020 11:49

MPR Investments Sp. z o.o. Sp. K. ze Szczecina kończy w Komarowie budowę hotelu pracowniczego, w którym będą 62 miejsca noclegowe. Dwuosobowe pokoje zapewnią sporo wygody mieszkańcom.

Zaproszenie do złożenia oferty - mobilny kiosk VR

poniedziałek, 05 października 2020 10:27

Gmina Goleniów z siedzibą przy Placu Lotników 1, 72-100 Goleniów zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie mobilnego kiosku VR z prezentacją 360° z ekranem dotykowym i goglami VR

Zaproszenie do złożenia oferty - prezentacja 360°

poniedziałek, 05 października 2020 10:23

Gmina Goleniów z siedzibą przy Placu Lotników 1, 72-100 Goleniów zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie prezentacji multimedialnej 360° terenów wiejskich Gminy Goleniów i połączenie jej z istniejącą aplikacją goleniow360.pl i pomorzezachodnie360.pl

Licytacja miejsc handlowych na cmentarzu

poniedziałek, 05 października 2020 08:02

Spółka P.G.K. Sp. z o.o. w Goleniowie, jako Zarządca Cmentarza Komunalnego w Goleniowie informuje, że przydział miejsc handlowych na cmentarzu komunalnym w Goleniowie w okresie od 29.10.2020 r. do 02.11.2020 r. odbędzie się w formie licytacji ustnej.

Ograniczenia w GTBS

poniedziałek, 05 października 2020 07:40

W związku ze zwiększeniem liczby przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie miasta i gminy Goleniów Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że od 7 października br. przywrócone zostają ograniczenia w dostępnie do siedziby GTBS.

Zmarła Halina Nebratenko

piątek, 02 października 2020 12:46

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pani Haliny Nebratenko, która była radną Rady Miejskiej w Goleniowie w latach 2002-2018, a wcześniej wieloletnią pracownicą jednostek samorządu lokalnego. Na zawsze zostanie w pamięci jako człowiek otwarty, przyjazny i aktywnie się angażujący w życie społeczne gminy.

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20 - mogą zawyć syreny

czwartek, 01 października 2020 08:01

6 października br. w godz. 8:00-10:00 Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego będzie emitować sygnały alarmowe zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku powietrznego. W razie wejścia podejrzanego statku w strefę powietrzną danego powiatu uruchomione zostaną syreny alarmowe obrony cywilnej.

Oceń i zagłosuj!

czwartek, 01 października 2020 06:51

Gmina Goleniów po raz drugi stara się o Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Lokalnym (ELoGE). Jest to konkurs oceniający gminy pod względem przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

Na podstawie art. 14. ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie została wyznaczona Pani Edyta Guzikiewicz.

Zaszczep się przeciw grypie!

środa, 30 września 2020 09:31

Zapraszamy na bezpłatne szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców zameldowanych na stałe w Gminie Goleniów, którzy ukończyli bądź ukończą w 2020 r. 65 lat.
Wystarczy zgłosić się z dowodem osobistym do rejestracji ogólnej NZOZ Polmed-Przychodnia od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 17:00.

W związku ze znacznym zwiększeniem liczby wykrytych w kraju przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym na terenie powiatu goleniowskiego i Gminy Goleniów, od wtorku 29 września 2020 r. zostaną przywrócone ograniczenia w dostępie do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Woda w Glewicach niezdatna do picia

czwartek, 24 września 2020 12:10

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, że woda w miejscowości Glewice nie nadaje się do spożycia w związku z wystąpieniem zanieczyszczenia bakteriologicznego.

Dziki problem

środa, 23 września 2020 10:40

21 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie odbyło się spotkanie dotyczące problemów związanych z populacją dzików na terenie gminy Goleniów, a przede wszystkim częstego pojawiania się tych zwierząt na terenach zabudowanych.

Z wizytą w R-XXI

środa, 23 września 2020 09:05

We wtorek, 22 września br. wiceburmistrzowie Henryk Zajko i Tomasz Banach odwiedzili Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie k. Nowogardu. Spotkali się tam z przewodniczącym zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI, Jackiem Chrzanowskim.

Mistrzostwa Polski odbędą się w Goleniowie!

wtorek, 22 września 2020 09:17

W ostatnią sobotę, 19 września 2020 r. Krystian Zalewski, zawodnik UKS Barnim Goleniów, zdobył mistrzostwo Polski w biegu na 10 tysięcy metrów. Mistrzostwa odbyły się na stadionie w Karpaczu. Krystian wygrał z czasem 28:59:88. Serdecznie gratulujemy zawodnikowi oraz jego trenerowi, Jackowi Kostrzebie. A już wkrótce wielkie lekkoatletyczne emocje w Goleniowie!

Spotkanie w sprawie Kościuszki 3

piątek, 18 września 2020 11:03

W czwartek, 17 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Goleniów (wiceburmistrz Henryk Zajko, dyrektor Wydziału Gospodarki Gminnej Jerzy Wysocki, skarbnik gminy Mirosław Guzikiewicz) z grupą mieszkańców budynku przy ul. Kościuszki 3. W spotkaniu uczestniczyła też prezes GTBS Magdalena Miklaszewska. 

W niedzielę i poniedziałek (20 i 21 września br.) nieprzejezdna będzie ulica Pocztowa. Spowodowane to będzie pracami, jakie spółka GWiK prowadzić będzie przy sieci wodociągowej na wysokości przychodni Polmed.

W październiku szczepienia przeciw grypie

środa, 16 września 2020 11:07

Gmina Goleniów od kilku lat finansuje program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie, adresowany do goleniowskich seniorów. Cieszy się on dużym zainteresowaniem i w tym roku będzie kontynuowany.

Komisja ustaliła

piątek, 11 września 2020 11:45

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Goleniowie w składzie: Łukasz Mituła – przewodniczący komisji, Aleksandra Muszyńska – wiceprzewodnicząca, Dorota Chodyko, Małgorzata Latka, Artur Panek, Krzysztof Sypień, Katarzyna Zalewska-Paciorek – w dniu 20 maja 2020 przyjęła sprawozdanie ze swoich prac w roku 2019.

Strona 6 z 230

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.