Dzisiaj jest: 14 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

poniedziałek, 02 stycznia 2012 11:54

Straż Miejska w Goleniowie w ubiegłym tygodniu (26.12.2011r.- 01.01.2012 r.)

W dniach od 26.12.2011r. do 01.01.2012r. Straż Miejska pojęła łącznie 82 interwencji, w tym 45 z własnej inicjatywy, a 37 z zgłoszeń mieszkańców i różnych instytucji. W tym czasie nałożyła 8 mandatów karnych na kwotę 1500 zł oraz udzieliła 7 pouczeń.

Sylwester na Plantach oraz zabawy na mieście miały spokojny przebieg. Ucierpiało jedynie parę pojemników na odpady i kilka znaków drogowych.
Po ukazaniu się informacji w „Gazecie Goleniowskiej” w dniu 28.12.2011r. o zanieczyszczeniu odpadami terenu przyległego do baru przy drodze numer 3, strażnicy miejscy niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do wyegzekwowania przestrzeganie przepisów przez osoby odpowiedzialne za stan obiektu budowlanego oraz za utrzymanie czystości i porządku w bezpośrednim sąsiedztwie baru. Pełnomocnik dzierżawcy został pisemnie wezwany do uporządkowania terenu. O kiepskim stanie obiektu budowlanego został powiadomiony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Goleniowie, a o całej sprawie właściciel terenu, którym jest Nadleśnictwo Kliniska.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.