Dzisiaj jest: 8 Października 2022 roku    |    Imieniny: Brygida, Pelagia, Marcin

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 
wtorek, 13 listopada 2012 11:25

Straż Miejska w ubiegłym tygodniu (05.11. - 11.11.2012 r.)

W dniach od 5 listopada 2012r. do 11 listopada 2012r. Straż Miejska podjęła łącznie 75 interwencji, w tym 30 z własnej inicjatywy, a 45 na podstawie zgłoszeń mieszkańców i różnych instytucji. W tym czasie straż nałożyła 2 mandaty karne na kwotę 300zł oraz udzieliła 8 pouczeń.

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym, do Straży Miejskiej wpływa wiele zgłoszeń o spalaniu odpadów w domowych instalacjach grzewczych. Strażnicy miejscy żadnego z nich nie bagatelizują, jednak mając doświadczenie nabyte w latach ubiegłych, zanim wkroczą na teren nieruchomości osoby posądzonej o spalanie odpadów, najpierw organoleptycznie upewniają się czy istnieją przesłanki do takiego działania. Zapach i kolor dymu pozwala ocenić już na wstępie, czy spalane są plastiki lub inne odpady z zawartością środków chemicznych. Dopiero wtedy zapada ostateczna decyzja, czy należy dokonać ostatecznej kontroli zawartości pieca. Do takich kontroli straże miejskie są upoważnione na podstawie upoważnienia Burmistrza wydanego na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, a uniemożliwienie takiej kontroli lub jej utrudnienie jest przestępstwem z art. 225 § 1 Kodeksu karnego zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.