Dzisiaj jest: 18 Października 2021 roku    |    Imieniny: Juliana, Łukasza, Bogumiła

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

piątek, 28 lutego 2014 08:06

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto święto państwowe ustanowione ustawą z dnia 3 lutego 2011 roku. Obchodzone jest 1 marca.

Święto to jest wyrazem hołdu dla żołnierzy powojennej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej, za krew przelaną w obronie ojczyzny. Dzień 1 marca został wybrany dla upamiętnienia wykonania wyroku śmierci na siedmiu członkach Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

„Żołnierze wyklęci” to polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Określa się ich też jako „żołnierze drugiej konspiracji” albo „żołnierze niezłomni”. W czasach PRL nazywano ich pogardliwie „reakcyjne podziemie” i byli bezwzględnie zwalczani przez NKWD i polską bezpiekę.

Teraz przywracani są narodowej pamięci. Jak Rotmistrz Witold Pilecki, którego imię nosić będzie plac przy Pomniku Niepodległości w Goleniowie. Uroczystość nadania nazwy – 14 marca 2014 roku – rozpocznie msza święta w kościele pw. św. Katarzyny o godz. 13.00, po której nastąpi przemarsz na plac poświęcony Rotmistrzowi. Dzień wcześniej, 13 marca o godz. 17.00, w Ośrodku Dokumentacji Ziemi Goleniowskiej „Żółty Domek” (ul. Pocztowa 2) Michał Ruczyński wygłosi wykład pt. „Niezłomni”.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.