Dzisiaj jest: 22 Września 2021 roku    |    Imieniny: Tomasz, Maurycy
odpady pasek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

poniedziałek, 10 marca 2014 12:22

Czas jak rzeka płynie

69 lat upłynęło od czasu, kiedy Armia Czerwona w swym marszu na zachód wkroczyła do niemieckiego Gollnow i po kilkunastogodzinnej walce miasto to zdobyła. To było 7 marca 1945 roku. Dwa lata później (w 1947 roku) w polskim już Goleniowie na świat przyszło 245 dzieci. Dzisiaj mają po 67 lat.

I to właśnie z nimi, z ludźmi, którzy jako jedni z pierwszych w rubrykę „miejsce urodzenia” wpisują Goleniów, w kolejną rocznicę ważnej dla Goleniowa daty, spotkali się burmistrz Robert Krupowicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Majdak. W ubiegłym roku na podobne spotkanie zaproszono urodzonych w 1945 r. (w USC zarejestrowano wówczas jedno dziecko) i 1946 roku (zarejestrowano ok. 30 dzieci). Atmosfera tamtego spotkania, interesujące wspomnienia ludzi, którzy całe swe życie spędzili w Goleniowie, historyczne już dokumenty i zdjęcia, dokumentujące życie i rozwój Goleniowa sprawiły, że władze gminy postanowiły zorganizować spotkanie z kolejnym rocznikiem goleniowian.

Odbyło się 7 marca 2014 roku w hotelu JF Duet. Przyszło kilkadziesiąt osób. „Nie ma lepszej perspektywy, jak perspektywa lotnicza, z której widać jak magiczne jest nasze miasto – mówił burmistrz, wskazując zdjęcie Goleniowa z lotu ptaka. – Ale to zdjęcie pokazuje też, jak działa sztafeta pokoleń. Bez poprzedników, bez ich zaangażowania i determinacji, następcy mieliby o wiele mniejsze szanse, aby dokonać postępu. My jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że wszystko co robimy jest konsekwencją tego, w jaki sposób przełożyli państwo historię swego życia osobistego na historię miasta. Dzisiaj jest dobry moment, by państwu za to podziękować i prosić, aby nadal byli państwo w życiu gminy obecni, abyśmy mogli liczyć na waszą radę i pomoc. Dziękuję, że jesteśmy razem”.

Głównym punktem spotkania była prezentacja zdjęć miasta z różnych jego okresów oraz ludzi, którzy zdecydowali się w nim zamieszkać po wojnie. Komentował je ze swadą pasjonat goleniowskiej historii Józef Kazaniecki. Pokaz został żywo przyjęty przez uczestników spotkania, którzy spontanicznie włączali się w ten komentarz, podając nowe fakty i ciekawostki z dawnych lat. Wiele osób przyniosło fotografie z lat swojego dzieciństwa i młodości, które od razu były skanowane, a samo spotkanie stało się okazją do przypomnienia sobie kolegów z dawnych lat.

Tuż po spotkaniu poprosiliśmy dwoje jego uczestników o odniesienie się do tego, w czym brali udział. Sylwester Górzny: „Było przecudownie. Ja już w ubiegłym roku z zazdrością czytałem o spotkaniu z rocznikami 45 i 46. Nie przypuszczałem, że będziecie państwo organizować spotkanie z kolejnymi rocznikami goleniowian. I jest mi bardzo miło, że zrobiliście to dla naszego rocznika. Jestem goleniowianinem z krwi i kości. Również moje dzieci zapuściły tu na dobre swoje korzenie i wygląda na to, że następne pokolenia też na ziemi goleniowskiej zostaną. A mieszka się tutaj wspaniale. Gdyby było inaczej, to już dawno by mnie tu nie było. Urodziłem się tutaj, wychowałem, pracowałem i tutaj złożę swoje kości. Tak jak moi rodzice”.

Urszula Boczula: „To spotkanie jest jak powrót do przeszłości. I za sprawą zdjęć, które pokazał nam pan Józef, i za sprawą rozmów z kolegami. Ktoś przyniósł zdjęcie z pierwszej klasy szkoły podstawowej i muszę powiedzieć, że mieliśmy trudność rozpoznać się na nim. Ale kiedy się sobie przypomnieliśmy, to kto wie, czy nie spotkamy się znowu. A spotkanie było bardzo miłe i ciekawe i chwała naszemu burmistrzowi, że pomyślał o takiej formie uczczenia daty 7 marca. Dziękuję”.

Oprawę artystyczną spotkania zapewnił goleniowski zespół „Specyficzni”, który swój występ (i całe spotkanie) rozpoczął adekwatną do tematu spotkania piosenka z repertuaru Czesława Niemena „Czas jak rzeka płynie”. Każdy z uczestników spotkania otrzymał upominek w postaci albumu „Goleniów wczoraj, dziś, jutro” autorstwa Ewy Aberbuch.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.