Dzisiaj jest: 13 Sierpnia 2022 roku    |    Imieniny: Diana, Hipolit, Maksym

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 
Utrudnienia w ruchu

Ul. Przestrzenna nieprzejezdna

środa, 30 października 2013 19:14

Podobnie jak w latach ubiegłych, w dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada 2013 roku, ulica Przestrzenna zostanie zamknięta dla ruchu kołowego.

Utrudnienia na rondzie s. Marii Matijczuk

środa, 23 października 2013 12:01

W związku z uroczystością nadania rondu u zbiegu ulic Sportowej, Norwida, Andersa, Kasprowicza i Drzymały w Goleniowie imienia Siostry Marii Matijczuk, informujemy, że dnia 28 października 2013 roku (poniedziałek) w godz. 11.00 - 15.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w tym miejscu. Nieprzejezdna będzie jezdnia przylegająca do chodnika na ul. Andersa. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zamknięte skrzyżowanie

środa, 25 września 2013 17:08

Informujemy, że od 30 września do 7 października 2013 zamknięte dla ruchu kołowego zostanie skrzyżowanie ulic Konopnickiej, Kasprowicza i Kopernika. Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia dłużej

poniedziałek, 26 sierpnia 2013 16:27

Później niż pierwotnie zakładano, udostępnione zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ulic Konstytucji 3 Maja i Pocztowej.

Pocztowa wyłączona z ruchu

środa, 24 lipca 2013 06:49

Już w poniedziałek, 29 lipca 2013 r. zostanie zamknięta dla ruchu ulica Pocztowa. Zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na ul. Pocztowej obowiązywać będzie zakaz ruchu wszelkich pojazdów, za wyjątkiem dojazdu do posesji. Wjazd możliwy będzie od ul. Boh. Warszawy – ruch na zamkietym odcinku odbywać się będzie w dwóch kierunkach.

Skrzyżowanie nieprzejezdne

wtorek, 23 lipca 2013 11:43

Od dnia 19 lipca 2013 roku nieprzejezdne jest skrzyżowanie ulic Konopnickiej i Kasprowicza (przy kładce nad Iną). Związane jest to z robotami drogowymi prowadzonymi przez PRD POL-DRÓG Nowogard S.A. na zadaniu „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową mostu przez rzekę Inę w Goleniowie”. Skrzyżowanie, na którym budowane jest rondo, wyłączone będzie z ruchu do 31 lipca 2013 r.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Goleniowie informuje, iż w związku z usuwaniem awarii sieci kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic W. Reymonta i M. Konopnickiej w Goleniowie w dniach 04 - 07 lipca (od czwartku do niedzieli) 2013 roku mogą nastąpić utrudnienia w ruchu drogowym łącznie z zamknięciem w/w skrzyżowania.

Ruch na ul. Konstytucji wznowiony

środa, 26 czerwca 2013 12:59

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiaj (26 czerwca 2013 roku) w godzinach przedpołudniowych wznowiony został ruch na ulicy Konstytucji 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Barnima do skrzyżowania z ulicą Kościuszki.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Goleniowie informuje, iż w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w ulicy Szczecińskiej w Goleniowie w dniu dzisiejszym tj. 25.06.2013 r. (wtorek) nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na wysokości budynku nr 8 c, d – wyłączony zostanie z ruchu drogowego jeden pas ul. Szczecińskiej.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych POL-DRÓG Nowogard S.A. informuje, że od poniedziałku, 24 czerwca 2013 roku, zamknięte dla ruchu kołowego będzie skrzyżowanie ulic Konopnickiej i Kasprowicza (przy kładce nad Iną).

Skrzyżowanie wyłączone z ruchu

wtorek, 18 czerwca 2013 12:58

Od wtorku (18 czerwca 2013 roku) zamknięte dla ruchu kołowego jest skrzyżowanie ulic Konstytucji 3 Maja i Barnima, a co za tym idzie zmieniona została w tym rejonie organizacja ruchu.

Modernizacja zgodnie z planem

sobota, 18 maja 2013 10:51

W dobrym tempie i zgodnie z przyjętym harmonogramem przebiegają prace przy przebudowie ulicy Konstytucji 3 Maja.

Zmiana organizacji ruchu w centrum

piątek, 19 kwietnia 2013 10:12

STRABAG, generalny wykonawca II etapu przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja wraz z infrastrukturą techniczną informuje, że dnia 22 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) rozpoczyna roboty związane z przebudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja z ulicą Słowiańską.

Dworcowa nieprzejezdna

środa, 17 kwietnia 2013 11:42

Od poniedziałku, 22 kwietnia 2013 roku, zamknięta dla ruchu kołowego zostanie ulica Dworcowa; będzie nieprzejezdna na odcinku od Starostwa Powiatowego do wiaduktu.

PRD POL-DRÓG, wykonawca zadania „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową mostu przez rzekę Inę”, rozpoczyna wymianę kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej. Po zakończeniu robót, w miarę możliwości, ulica zostanie udostępniona dla ruchu, o czym poinformujemy.

Można będzie przejechać

wtorek, 16 kwietnia 2013 12:03

W środę, 17 kwietnia 2013 roku, w godzinach popołudniowych otwarte zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ulic Barnima I, Konstytucji 3 Maja i Grunwaldzkiej.

Rondo w budowie

wtorek, 09 kwietnia 2013 16:28

Od 8 kwietnia 2013 roku zamknięte dla ruchu kołowego zostało skrzyżowanie ulic Andersa, Norwida, Drzymały, Sportowej i Żeromskiego. PRD POL-DRÓG rozpoczął przebudowę tego skrzyżowania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Wykopy w centrum miasta

poniedziałek, 08 kwietnia 2013 12:22

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, 8 kwietnia 2013 roku pracownicy STRABAG, wykonawcy II etapu przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja, przystąpili do wymiany sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja i Barnima I.

Zamknięcie skrzyżowania na ul. Andersa

piątek, 05 kwietnia 2013 08:09

Od 8 kwietnia 2013 roku PRD POL-DRÓG S.A. rozpocznie budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Andersa, Sportowa, Drzymały, Norwida i Żeromskiego i skrzyżowanie to zostanie wyłączone z ruchu. Tydzień później, 15 kwietnia 2013 r., planowane jest wyłączenie z ruchu ulicy Dworcowej – od Starostwa Powiatowego do wiaduktu. Zakazy nie będą dotyczyć dojazdu do posesji. Znaki wprowadzające zmianę organizacji ruchu zostaną ustawione do końca tego tygodnia.

Kładka wyłączona z ruchu

środa, 03 kwietnia 2013 11:50

W czwartek, 4 kwietnia 2013 roku, w godzinach rannych zamknięta zostanie dla ruchu pieszego i rowerowego kładka nad Iną (na przedłużeniu ulicy Kasprowicza). Związane jest to z realizacją zadania „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z mostem przez rzekę Inę”.

Skrzyżowanie zamknięte

środa, 03 kwietnia 2013 09:08

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 3 kwietnia 2013 roku zamknięte dla ruchu kołowego zostało skrzyżowanie ulic Barnima I i Konstytucji 3 Maja oraz ulica Konstytucji 3 Maja na odcinku od tego skrzyżowania do ulicy Kościuszki.

Strona 2 z 5

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.