Dzisiaj jest: 17 Maja 2021 roku    |    Imieniny: Weronika, Sławomir, Brunon

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

poniedziałek, 04 czerwca 2012 15:01

Oczyszczalnia jak nowa

Zakończona została największa w ostatnich latach inwestycja w gminie - "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów". Całkowity koszt realizacji tego projektu, prowadzonego przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację i współfinansowanego przez Unię Europejską, wyniósł 55.841.457,11 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - 21.472.937,61 zł.

Podstawowym celem tego przedsięwzięcia była poprawa stanu środowiska naturalnego oraz dostosowanie gospodarki wodno - ściekowej miasta i gminy do wymagań Polski i Unii Europejskiej. Umowa na realizację projektu podpisana została 14 września 2009 roku, 28 maja 2012 roku, z udziałem burmistrza Roberta Krupowicza oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Majdaka, oficjalnie zakończono część inwestycyjną. W ramach tego przedsięwzięcia wykonanych zostało 28 km nowej i zmodernizowane 2 km istniejącej sieci kanalizacyjnej, wymieniono 4,5 km sieci wodociągowej oraz przebudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Goleniowie.

Największym zadaniem projektowym była rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Goleniowie. Kosztem 26,6 mln zł zainstalowano urządzenia do mechanicznego podczyszczania ścieków (kraty i piaskownik), reaktory typu Biooxyblok zostały przebudowane na reaktory przepływowe, wybudowano nową komorę rozdziału i osadniki radialne oraz komory stabilizacji osadu czynnego, który jest poddawany odwadnianiu i tzw. higienizacji. W efekcie do Iny odprowadzana jest czysta woda, a odwodniony osad nadaje się do wykorzystania przyrodniczego lub rolniczego. I co najważniejsze dla mieszkańców pobliskich bloków - zastosowano biologiczną neutralizację odorów, w efekcie czego zapachy z oczyszczalni są praktycznie niewyczuwalne. Poniżej galeria zdjęć z nowej oczyszczalni:

Poza przebudową i modernizacją oczyszczalni, w ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej na Osiedlu Helenów (ulice Sikorskiego, Paderewskiego, Leśna, Wytwórcza i Stargardzka) oraz na ulicach Mikołajczyka i Grenadierów - 3,55 mln zł,
2. Budowa sieci sanitarnej na Osiedlu Rybacka, przebudowa oraz renowacja kanalizacji na ulicach Sportowej, Orzeszkowej, Akacjowej, Wojska Polskiego, Pułaskiego - 2,4 mln zł
3. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wymiana sieci wodociągowej Kliniska - Pucice - Czarna Łąka - 9,7 mln zł;
4. Zakup wozu wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji - 2,3 mln zł.

Podsumowując realizację projektu "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Goleniów, prezes GWiK Janusz Dawidziak poinformował, że niezależnie od tego komunalna spółka wybudowała instalację wodno-kanalizacyjną w Złomiu i Rurzycy, zadania z tego zakresu realizowane są bądź będą w Łaniewie, Żdżarach, Białuniu i Miękowie. Aktualnie kosztem 1,64 mln zł wymieniana jest sieć wodno - kanalizacyjna w ulicy Konstytucji 3 Maja.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.