Dzisiaj jest: 14 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

poniedziałek, 26 sierpnia 2013 16:16

Plener Gardens 2013

Uczestnicy pleneru (od lewej): Lucyna Skałecka-Włodarczyk, Ilona Herc (Kraków), Renata Brzozowska (Poznań), Marina Tarasowiec (Ukraina), Wiktor Pogorilyi (Ukraina), Jura Riabyi (Ukraina), Maciej Niemiec (Katowice), Paweł Nowak (Gdańsk), Ewgenija Miedviedieva (Ukraina), Iwan Szmatko (Ukraina), Leonid Szmatko (Ukraina). Uczestnicy pleneru (od lewej): Lucyna Skałecka-Włodarczyk, Ilona Herc (Kraków), Renata Brzozowska (Poznań), Marina Tarasowiec (Ukraina), Wiktor Pogorilyi (Ukraina), Jura Riabyi (Ukraina), Maciej Niemiec (Katowice), Paweł Nowak (Gdańsk), Ewgenija Miedviedieva (Ukraina), Iwan Szmatko (Ukraina), Leonid Szmatko (Ukraina).

Wernisażem prac malarskich zakończył się w piątek (23 sierpnia 2013 roku) VII Międzynarodowy Plener Malarski Gardens. W tym roku odbywał się pod hasłem „Dąb, Lucyna, czarny koń i... koty pstrokate”.

Nie przypadkowa to nazwa, albowiem po raz siódmy artystów biorących udział w tym plenerze zaprasza do siebie pani Lucyna Skałecka-Włodarczyk. I od początku w pięknej scenerii jej posesji w podgoleniowskim Podańsku (z wiekowym dębem na pagórku) odbywają się poplenerowe wernisaże. Prace eksponowane są na stodole i stajni, a otoczenie i zachodzące słońce tworzą niepowtarzalny klimat tego jedynego w swoim rodzaju wernisażu.

W tym roku w plenerze uczestniczyło 11 artystów, głównie ludzie młodzi, wszyscy z dyplomami akademii i wyższych szkół plastycznych. Sześcioro spośród nich mieszka na Ukrainie, stąd też obecność na wernisażu konsula honorowego Ukrainy w Szczecinie, pana Henryka Kołodzieja, który powiedział między innymi: „Bez szczypty artyzmu życie byłoby ubogie. W Goleniowie, a nie jestem tu pierwszy raz, jest wiele osób, które myślą podobnie i które wspierają kulturę. (...) Cieszy mnie bardzo, że jest tutaj duża grupa artystów z Ukrainy, że dzięki takim kontaktom relacje między naszymi dwoma narodami zmieniają się. Dziękuję”. Pozdrowienia od burmistrza wraz z jesiennym bukietem przekazała pani Marzena Domańska, dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Społecznych.

W imieniu uczestników pleneru wystąpiła pani Renata Brzozowska z Poznania: „Pierwszy raz przyjechałam do Podańska w 2010 roku i ... zakochałam się w tym miejscu . Ten plener to był wspaniały czas, ze wspaniałymi ludźmi, w przepięknym miejscu, na dodatek z piękna pogodą. Zawsze, kiedy będziecie mnie zapraszać, przyjadę”.

Część oficjalną wernisażu zakończyła aukcja prac. Okazja była szczególna, bo poza nabyciem obrazu można było uzyskać autograf jego autora. Chętnie więc z niej korzystano.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.