Dzisiaj jest: 16 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Alina, Aneta, Justyna

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

środa, 06 listopada 2013 07:52

"Fale" w Bramie

W niedzielny wieczór (3 listopada 2013 roku) aktorzy Teatru Brama zaprezentowali swoim przyjaciołom i sympatykom nowy spektakl. „Fale”. Premierowe przedstawienie oglądało ponad 200 osób.

„Fale”, jak sami artyści piszą, to „...poetycka próba ujęcia człowieka „naszego”, który myśli i odczuwa podobnie jak my i który miłość i szacunek do drugiego człowieka stawia na pierwszym miejscu”. Spektakl „Fale” to swego rodzaju wędrówka po otaczającym nas świecie, odwołująca się do przeżyć i doświadczeń „bramowych” aktorów i ludzi, z którymi mają bliski kontakt. Wędrówka do bliżej nieokreślonego celu. Momentami poważna, momentami zabawna, zabarwiona melancholią i rozważaniami nad przemijaniem, a chwilę później rozdygotana, „w biegu”, albo zbuntowana przeciw rzeczywistości. Jak fale, które przypływają i odpływają.

„Bardzo zależało mi na tym, aby spektakl mówił o wartościach, które są dla nas ważne, o miłości, szacunku do innego człowieka, o poszanowaniu jego godności i autentyczności. Nie wiem, czy się spodobał, czy nie, dla mnie ważne jest, żeby zmusił do refleksji i żeby ludzie byli razem” - powiedział Daniel Jacewicz, reżyser „Fal”. Publiczność, wśród której przeważała młodzież, spektakl odebrała dobrze, nagradzając aktorów kilkuminutową owacją na stojąco.

Spektakl inspirowany jest twórczością Virgiii Voolf i fragmentami poezji Roberta Krupowicza. Wykorzystano także teksty własne członków zespołu. Zagrali w nim: Aleksandra Nykowska, Anna Rynkiewicz, Dorota Świszczewska, Lena Witkowska, Patryk Bednarski, Sylwester Bieniek, Oleh Nesterov i Francesco Lucio Pileggi. Reżyser: Daniel Jacewicz. Muzyka: Aleksandra Nykowska, zespół oraz utwory zapożyczone.

Autorem czarno-białych fotografii jest Piotr Nykowski.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.