Dzisiaj jest: 15 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Jolanta, Wiola, Wit

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

piątek, 11 kwietnia 2014 12:49

Koncert wiosenny

Zespół taneczny "Kontrast" Zespół taneczny "Kontrast"

Piosenką „Uśmiechnięta wiosna” rozpoczęła wczorajszy (10 kwietnia 2014 r.) wiosenny koncert Ala Kosior. Trafiła w dziesiątkę, bo uśmiech gościł nieprzerwanie na twarzach widzów tego sympatycznego koncertu.

Sympatycznego i bardzo radosnego za sprawą wykonawców – najmłodszych uczestników zajęć prowadzonych w Goleniowskim Domu Kultury; poza nielicznymi wyjątkami - dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Na koncert złożyły się dziecięce piosenki i tańce. Publiczność nie żałowała rąk, nagradzając oklaskami małych wykonawców. Furorę zrobiły zwłaszcza grupy taneczne – kolorowe, żywiołowe, autentyczne w swojej zabawie z tańcem. Warto wiedzieć, że najstarsza z nich - „Kontrast” - została laureatem Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych i zakwalifikowała się do przeglądu wojewódzkiego.

Piosenki śpiewały: Chór dziecięcy „Brzdąc” prowadzony przez Aleksandrę Holz, Ala Kosior, Julia Juszczyńska, Julia Kosior, Martyna Wojtala, Anna Kierzynkowska i Zuzanna Kozłowska ze studia wokalnego Doroty Gołębiowskiej. Tańczyły: „Bąble” (Zwariowane dzieciaki), „Arabeska” (Świerszcze), „Kontrast” (Gdy zapadnie zmrok) oraz duet taneczny Maria Stanuch i Marta Torzyńska (W poszukiwaniu siebie), które do występu przygotowały panie Urszula Klimczak i Paulina Waluś oraz „Mała Ina”, którą prowadzi Renata Kolasa. Koncert poprowadziła Aleksandra Holz.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.