Dzisiaj jest: 27 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

środa, 23 listopada 2016 12:51

Centrum Kultury po gimnazjum?

W ciągu trzech najbliższych lat Gimnazjum nr 1 będzie stopniowo wygaszane. Najprawdopodobniej budynek przy ul. Kilińskiego przestanie pełnić funkcję szkoły. Jest pomysł, by zaadaptować go na potrzeby Centrum Kultury w Goleniowie, po dobudowaniu sali widowiskowej.

Zmiany w systemie oświaty przewidują likwidację gimnazjów i wydłużenie nauki w szkołach podstawowych z 6 do 8 lat. Z bilansu potrzeb oświatowych w gminie Goleniów wynika, że do obecnej sieci szkół podstawowych trzeba będzie dołączyć jedną szkołę w mieście – będzie to prawdopodobnie Szkoła Podstawowa nr 1 w budynku obecnego Gimnazjum nr 2 przy ul. Norwida. Budynek przy ul. Kilińskiego w obecnej funkcji stanie się zbędny.

Gmina potrzebuje nowej siedziby dla Goleniowskiego Domu Kultury, który mieści się w zbyt ciasnym budynku przy ul. Słowackiego, będącym w bardzo złym stanie technicznym. Pojawił się pomysł, by GDK, czyli przyszłe Centrum Kultury, przenieść do zaadaptowanego budynku przy ul. Kilińskiego. Sam budynek dałoby się stosunkowo niewielkim kosztem przystosować do nowej funkcji, potrzebne będzie dobudowanie sali widowiskowej, którą można umieścić na pustym obecnie placu między gimnazjum a zakładem ENEA. Szacunkowy, wstępny koszt inwestycji to 12-15 mln zł.

Prócz rozwiązania problemu zbędnego budynku oraz siedziby dla Centrum Kultury warto zauważyć, że siedziba dla głównej placówki kulturalnej gminy zdecydowanie ożywiłaby ul. Kilińskiego i cały przyległy do niej fragment miasta. W przyszłości należy też pomyśleć o kładce przez Inę przy bramie do zakładu ENEA, która znacznie by ułatwiła komunikację z dzielnicą bloków przy ul. Matejki i Piaskowej.

Sprawa jest obecnie na etapie wstępnych rozważań o takiej zmianie. Nie zapadły jeszcze żadne decyzje, temat wymaga dogłębnego przedyskutowania tak w lokalnej społeczności, jak i na forum Rady Miejskiej, do której będzie należeć ostateczna decyzja o kierunkach działań.

Na planszach pokazane są wstępne pomysły na adaptację szkolnego budynku do celów kulturalnych, a także obiekty, które mogłyby stanowić inspirację dla projektanta sali widowiskowej. Fasada budynków z czerwonej cegły nie ulegnie zmianie.

Plansze w wysokiej rozdzielczości można pobrać tutaj: pdfplansza 1, pdfplansza 2, pdfplansza 3.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.