Dzisiaj jest: 18 Października 2021 roku    |    Imieniny: Juliana, Łukasza, Bogumiła

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

wtorek, 26 czerwca 2012 06:50

Kosztowna sypialnia

W drugiej połowie maja 2012 r. na parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Goleniowie obok lokalu „Villa Park” mężczyzna, znany Straży Miejskiej z nadużywania alkoholu, pozostawił zakupiony przez siebie samochód osobowy marki Skoda. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie cel w jakim osoba ta zaparkowała pojazd w tym miejscu. Pojazd ten miał służyć jako sypialnia i jednocześnie za miejsce wyszynku alkoholu dla właściciela, ale i też dla jego kolegów.

W tym miejscu Policja i Straż Miejska podejmowały wielokrotnie interwencje z uwagi na wykroczenia godzące w porządek publiczny. Właściciel usunął pojazd dopiero po tym jak powiadomiono Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (brak opłaty OC), po dwukrotnym nałożeniu mandatów karnych na kwotę 700zł i umieszczeniu do wytrzeźwienia w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie. Nałożone grzywny przekroczyły kwotę 3000 zł, a wartość samego pojazdu nie była wyższa niż 300 zł. Właściciel tego pojazdu uniknąłby kar gdyby posłuchał i zastosował się do poleceń Straży Miejskiej w sprawie usunięcia pojazdu z parkingu publicznego.

W dniach od 18 do 24 czerwca 2012 r. Straż Miejska podjęła łącznie 75 interwencji, w tym 22 z własnej inicjatywy, a 53 na podstawie zgłoszeń mieszkańców i różnych instytucji. W tym czasie straż nałożyła 6 mandatów karnych na kwotę 750 zł oraz udzieliła 12 pouczeń.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.