Dzisiaj jest: 22 Października 2021 roku    |    Imieniny: Halki, Filipa, Przybysława

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

środa, 13 lutego 2013 12:07

Ponad 70 bezdomnych

W nocy z 7 na 8 lutego 2013 roku na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzona została ogólnopolska akcja badania liczby bezdomnych.

W Gminie Goleniów w akcji liczenia osób bezdomnych brali udział pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji, koordynatorem była Barbara Nowakowska z OPS. Dotarli do wszystkich miejsc, w których tradycyjnie przebywają bezdomni, zasięgnęli też informacji w zakładzie karnym, szpitalu i schronisku dla bezdomnych. Z uzyskanych w ten sposób danych wynika, iż na terenie Gminy Goleniów w momencie prowadzenia akcji przebywały 73 osoby bezdomne, w tym 6 kobiet  – 30 w altankach i pustostanach, 21 w zakładzie karnym, 20 w schronisku i 2 w szpitalu. Ze wszystkimi przeprowadzono rozmowy, informując o możliwości uzyskania pomocy. Zebrano też podstawowe informacje o bezdomnych; najmłodszy ma 22 lata, najstarszy – 65, najdłuższa bezdomność trwa już 18 lat, najkrótsza – 6 miesięcy. Przyczynami bezdomności są najczęściej eksmisja i wymeldowanie oraz konflikty rodzinne i uzależnienia, a źródłem utrzymania – zbieractwo, praca na czarno, zasiłki, w nielicznych przypadkach renta lub emerytura.
Uzyskane podczas akcji dane mają posłużyć do opracowania polityki społecznej państwa wobec bezdomności.  

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.