Dzisiaj jest: 20 Października 2021 roku    |    Imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

piątek, 15 marca 2013 12:16

Mandat za parkowanie na chodniku

W dniach od 4 do 11 marca 2013r. Straż Miejska podjęła łącznie 82 interwencje, w tym 39 z własnej inicjatywy, a 43 na podstawie zgłoszeń mieszkańców i różnych instytucji. W tym czasie strażnicy nałożyli 5 mandatów karnych na kwotę 1.200zł oraz udzielili 19 pouczeń.

Poniżej dwa przykłady:
1. Dnia 8 marca 2013r o godz. 18:15 patrol Straży Miejskiej podczas kontroli terenu dworca PKP w Goleniowie ujął mężczyznę, który przebywając na terenie poczekalni w stanie po spożyciu alkoholu, używał głośno słów nieprzyzwoitych. Za wykroczenie z art. 141 Kodeksu wykroczeń ukarany został mandatem karnym w wysokości 200 zł. Nałożona grzywna była na tyle dyscyplinująca dla tego mężczyzny, że po interwencji natychmiast opuścił teren dworca.  
2. Dnia 11 marca 2013r Straż Miejska podjęła interwencję w związku z wykroczeniem polegającym na nieprawidłowym parkowaniu pojazdu na chodniku przy ul. Barnima w Goleniowie. Samochód zaparkowany został wbrew przepisom art. 47 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo ruchu drogowego w sposób utrudniający poruszanie się pieszych. Ustalono właściciela pojazdu, który jednak nie przebywa w miejscu zamieszkania. Przepisy prawa o ruchu drogowym (art. 130a ust. 1) nie pozwalają na usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela, w sytuacji gdy nie zagraża on bezpieczeństwu w ruchu drogowym, chociaż powoduje znaczne utrudnienie ruchu pieszych. Straż Miejska prowadzi poszukiwania właściciela lub użytkownika pojazdu, w stosunku do którego zostaną zastosowane sankcje karne przewidziane w prawie o wykroczenia. 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.