Dzisiaj jest: 22 Października 2021 roku    |    Imieniny: Halki, Filipa, Przybysława

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

piątek, 18 marca 2016 12:55

TIR-em na Planty

Czwartek, parę minut przed południem. Na Plantach kierowca zaparkował potężną ciężarówkę, która nie miała prawa znaleźć się w centrum miasta – wyraźnie zakazują tego znaki drogowe. Efektem był słony mandat od policji i garść punktów karnych.

Wykroczenie zauważyli strażnicy miejscy, ale o interwencję poprosili policjantów, którzy mogą wymierzyć wyższą karę, niż Straż Miejska. Tak też się stało.

Wjazdy dużych ciężarówek do centrum Goleniowa są zabronione, a wyjątki od tej zasady ściśle określone. Kierowcy nie zwracają jednak uwagi na oznakowanie lub je lekceważą, kierują się wskazaniami nawigacji samochodowej, która najczęściej jest źle ustawiona (jak dla samochodów osobowych). Wykroczenia popełniają kierowcy ciężarówek jadących do przemysłowej części miasta za torami. Mają do dyspozycji łatwy i wygodny dojazd obwodnicą wschodnią, ale być może nawet o niej nie wiedzą lub też nie ma jej na nieaktualnych mapach w urządzeniach do nawigacji.

Sprawę przynajmniej częściowo mogą rozwiązać przedsiębiorcy zamawiający transporty do swoich firm. Wystarczy, jeśli wraz z zamówieniem prześlą mapkę ze schematem wygodnego i legalnego dojazdu do ich firm oraz uprzedzą, że w Goleniowie wjazd tirem do centrum dużo kosztuje.

PK06 Planty 2016 03 17 11 35 30

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.