Dzisiaj jest: 20 Października 2021 roku    |    Imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

wtorek, 23 sierpnia 2011 08:00

Ukraińscy działacze organizacji pozarządowych w Goleniowie

Ukraińscy działacze organizacji pozarządowych w Goleniowie Ukraińscy działacze organizacji pozarządowych w Goleniowie

23 sierpnia 2011 r. w Goleniów odwiedziła 26 osobowa delegacja działaczy organizacji pozarządowych z Ukrainy. Reprezentowali oni bardzo szeroki wachlarz organizacji z różnych stron Ukrainy, począwszy od Zakarpacia, poprzez Lwów, Równe a skończywszy na Odessie i Krymie.

W grupie znajdowała się Ola Haziziowa – członek zarządu Instytutu Demokracji oraz pięciu dziennikarzy reprezentujących ukraińskie media lokalne. Głównym organizatorem wizyty była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie kierowana przez Przemysława Fenrycha. Przyjazd zorganizowano w ramach projektu pod nazwą „Program Przejrzysta Ukraina dla Partnerstwa Wschodniego. Wsparcie medialne i społeczne”. Zadaniem programu jest zapoznawanie sąsiadów zza wschodniej granicy z zasadami i realiami współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, oraz zobaczenie, na czym polega przejrzystość pracy samorządu. Goście zostali przyjęci przez burmistrza Roberta Krupowicza i zastępcę burmistrza Henryka Zajko. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Goleniów: Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym „Ewa” – Ewa Kamińska, Klubu Seniora „RELAKS” - Anna Mucha, Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Zapiecek” – Krystyna Woźniak, Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży - Bartosz Izbiński i Stowarzyszenia „Bramat” - Marcin Styborski. W trakcie spotkania Mieczysław Bździuch reprezentujący Radę Organizacji Pozarządowych i Mażena Domańska – Pełnomocnik Burmistrza d/s Organizacji Pozarządowych omówili zasady prawne na jakich działają goleniowskie organizacje pozarządowe, sposoby ich finansowania, kontroli i rozliczania. Goście zadawali bardzo dużo pytań, kierowanych zarówno do burmistrza jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych, co niewątpliwie świadczy o dużym zainteresowaniu tematem.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.