Dzisiaj jest: 22 Października 2021 roku    |    Imieniny: Halki, Filipa, Przybysława

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

wtorek, 23 sierpnia 2011 08:00

Awans zawodowy nauczycieli szkół Gminy Goleniów

Ostatni tydzień wakacji to tradycyjnie okres przyjmowania ślubowania od nauczycieli, którzy uzyskali podczas egzaminu awans na nauczyciela mianowanego.

W bieżącym roku do egzaminu przystąpiło 12 nauczycieli. Wszyscy pomyślnie zdali egzamin. Wiele maksymalnych średnich (10,0 pkt.) świadczy o najwyższym poziomie spełniania wymagań egzaminacyjnych. Mówi to o bardzo profesjonalnym przygotowaniu nauczycieli do pracy zarówno pod względem umiejętności wychowawczych jaki i wiedzy merytorycznej nauczanego przedmiotu. Dnia 24.08 rotę ślubowania określoną w art. 15 Karty Nauczyciela przyjął Burmistrz Gminy Goleniów od 12 nauczycieli: z Przedszkola Publicznego Nr 6 pani Katarzyna Szałajska-Bednarz, z Szkoły Podstawowej Nr 2 pani Iwona Bondar, z SP 4 panie Anna Gołębiowska, Magdalena Karasiak, Beata Korczak, Elżbieta Prażuch oraz Magdalena Świętoń, z Zespołu Szkół w Białuniu pani Urszula Pomocka, z Zespołu Szkół w Kliniskach pani Magdalena Gębka-Żyła oraz z Gimnazjum Nr 2 pani Anna Siemaszko-Małachowska i panowie Marcin Wojciechowski i Michał Zera.
Serdecznie gratulujemy wszystkim nauczycielom i życzymy awansu na kolejny stopień, jakim jest nauczyciel dyplomowany.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.