Dzisiaj jest: 19 Października 2021 roku    |    Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

środa, 08 lutego 2012 09:46

Kolej na "piątkę"

W styczniu Rada Miejska podjęła uchwały o likwidacji przedszkoli publicznych nr 6 i nr 1. Był to formalny wymóg przed powierzeniem prowadzenia tych placówek innym podmiotom. Przedszkole Integracyjne nr 6 nadal pozostanie placówką publiczną, "jedynka" będzie przedszkolem niepublicznym.

Na najbliższej sesji, która zaplanowana została na 22 lutego 2012 r., burmistrz wniesie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego nr 5. Jeśli rada powie "tak", jeszcze w tym roku będzie ono przekazane do prowadzenia innemu podmiotowi. W tej sprawie we wtorek (7 lutego) burmistrz Robert Krupowicz oraz dyrektor Wydziału Edukacji Janina Mucek spotkali się z pracownikami przedszkola. Burmistrz przekonywał, że za taką a nie inną decyzją przemawiają głównie względy ekonomiczne. Oświata pochłania w tej chwili ponad 40 % budżetu gminy, a subwencja oświatowa pokrywa ledwie połowę jej wydatków. Na prowadzenie przedszkoli gmina nie dostaje żadnych pieniędzy. Podkreślał przy tym, że władzom gminy zależy na utrzymaniu wysokiego poziomu placówek oświatowych, że gmina nadal pozostanie właścicielem obiektów i będzie za ich stan odpowiadać oraz że gwarantuje dotacje na poziomie co najmniej 75% kosztów bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolach publicznych.

Zatrudnione w przedszkolu nauczycielki interesowało przede wszystkim to, jaki będzie ich status po przekształceniu (chodziło przede wszystkim o przywileje wynikające z Karty nauczyciela) i czy wszystkie znajdą zatrudnienie. Wyrażały też obawy, że na zmianie podmiotu prowadzącego przedszkole stracić może poziom pracy z dziećmi, bo szukając oszczędności, może on zatrudniać nauczycieli "tańszych" bez doświadczenia. Sugerowały, by z decyzją o przekształceniu przedszkola poczekać.

Argumentów jednej i drugiej strony spotkania wysłuchało kilku radnych. Rada Miejska za kilkanaście dni zdecyduje, czy Przedszkole Publiczne nr 5 nadal będzie prowadzić gmina, czy też jego prowadzenie przejmie inny podmiot.

Pierwszą publiczną placówką, której prowadzenie gmina powierzyła innemu podmiotowi, była Szkoła Podstawowa w Lubczynie. Od 1 stycznia 2012 r. jej organem prowadzącym jest Fundacja im. Św. Siostry Faustyny. W piątek o godzinie 9.00 nastąpi symboliczne przekazanie kluczy do szkoły.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.