Dzisiaj jest: 27 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

wtorek, 04 lutego 2014 11:04

Cm2 w działaniu

Pod dość tajemniczym kryptonimem „Cm2” kryje się Partnerstwo Lokalne zawiązane na rzecz rozwiązywania problemów i aktywizacji mieszkańców kilku goleniowskich ulic.

Powstało w 2009 roku jako Partnerstwo Lokalne „2 razy M” i swoim oddziaływaniem obejmowało ulice Mikołajczyka i Mickiewicza oraz ich otoczenie. W 2012 roku do Partnerstwa dołączyli mieszkańcy osiedla Chopina, w efekcie czego zmieniono jego nazwę na Partnerstwo Lokalne „Cm2”.

W piątek, 31 stycznia 2014 r., dokonano podsumowania działalności „Cm2” w 2013 r. Informację przedstawili koordynator Kamila Wróbel (Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz Zbigniew Łukaszewski (Goleniowski Dom Kultury). Najbardziej znaną i popularną formą działania Partnerstwa jest plenerowa impreza „Dzień Sąsiada”. 7 czerwca 2013 r. odbyła się po raz czwarty, zapewniając mieszkańcom północnej części Goleniowa kilka godzin dobrej zabawy. Ponadto w 2013 r. Partnerstwo Lokalne „Cm2” zorganizowało: zabawę karnawałową dla dzieci, pożegnanie zimy, warsztaty ogrodnicze (część teoretyczna i część praktyczna), turniej piłki nożnej „Chopina” oraz turniej piłki nożnej dzikich drużyn, a także wyjazd na seans filmowy do kina Helios w Szczecinie oraz spartakiadę osób niepełnosprawnych.

Podczas spotkania ustalono, iż w 2014 roku wymienione wyżej formy będą kontynuowane, a ponadto „Cm2” podejmie kilka wspólnych działań z Nadleśnictwem Goleniów. Festyn „Dzień Sąsiada” zaplanowano na dzień 6 czerwca 2014 r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.