Dzisiaj jest: 22 Września 2021 roku    |    Imieniny: Tomasz, Maurycy
odpady pasek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

piątek, 29 maja 2020 10:37

Zmiany w rozkładzie jazdy bezpłatnej komunikacji miejskiej

Z uwagi na zwiększone limity liczby pasażerów w autobusach komunikacji miejskiej od dnia 1 czerwca 2020 r. wprowadzamy następujące zmiany w rozkładzie jazdy bezpłatnej komunikacji miejskiej.

 Część dotychczasowych zdublowanych kursów (autobusów BIS) w liniach nr 2 i 3 relacji: Goleniów - GPP Łozienica - Goleniów, prowadzonych w dniu 25 marca 2020 r., zostanie z dniem 1 czerwca 2020 r. zniesiona. I tak likwiduje się autobusy BIS: w kursie nr 1 linii nr 3 (odjazd z dworca PKS 7:32), 3 dodatkowe autobusy w linii nr 2 w kursach: nr 5 (odjazd z dworca PKS 13:29) i nr 6 (odjazd z dworca PKS 13:32) oraz w kursie nr 9 (odjazd z dworca PKS 21:29).
Nadal w linii nr 2 relacji: Goleniów - GPP Łozienica - GPP dublujemy kursy nr 1, 2, 3 i 4. Również bez zmian, tj zawieszony pozostaje kurs 10 (odjazd z dworca PKS do GPP Łozienica o 22:32) oraz cała linia nr 6 relacji Goleniów - Marszewo - Goleniów, a także jak dotychczas w linii nr 1 kurs nr 1 kończyć się będzie na dworcu PKS o godz. 7:41, zawieszony jest kurs nr 3 (odjazd z dworca PKS do Os. Helenów o 18:15) kurs nr 1 w linii nr 3 kończy bieg na dworcu PKS o godz. 9:33, a kurs nr 2 rozpoczyna się o 15:04.
Wznawiamy natomiast kurs nr 2 linii nr 1 relacji: dworzec PKS - Podańsko - Os. Helenów - dworzec PKS o godzinie 11:40.

Powyższe zmiany są następstwem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  Przypominamy, iż zgodnie z najnowszymi przepisami w tym samym czasie w autobusach komunikacji miejskiej przewozić można nie więcej osób niż wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych dla danego pojazdu. Ponadto w autobusach winno pozostać co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Stosowna informacja nt. dopuszczalnej liczby pasażerów znajduje się na drzwiach pojazdów.

Aktualny rozkład jazdy z uwzględniający wyżej wymienione zmiany dostępny jest w zakładce "Dla mieszkańców/komunikacja miejska".

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.