Dzisiaj jest: 14 Sierpnia 2022 roku    |    Imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 
poniedziałek, 17 sierpnia 2020 09:22

Gazociąg gotowy do budowy

GAZ-SYSTEM SA kontynuuje prace przygotowawcze do budowy gazociągu Goleniów-Lwówek, w ramach Projektu Baltic Pipe. 

Gotowa jest już dokumentacja projektowa oraz uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne dla tej inwestycji.

Podpisano też umowę z firmą ECM Group Polska SA z Warszawy, która zajmie się nadzorem inwestorskim. Podwykonawcą tej usługi będzie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-Invest SA ze Szczecina.

Ta ostatnia firma w najbliższych tygodniach będzie się kontaktować z właścicielami nieruchomości, przez które ma przebiegać gazociąg Baltic Pipe. Jest zobowiązana do zawiadomienia każdego właściciela o konieczności udostępnienia nieruchomości oraz do wytyczenia pasa montażowego gazociągu. 

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na IV kwartał bieżącego roku. Wcześniej każda nieruchomość, przez którą będzie przechodzić gazociąg, zostanie opisana, a protokół oględzin zostanie sporządzony w obecności właściciela, rzeczoznawcy majątkowego oraz przedstawiciela wykonawcy robót. 

Firmy, która wybuduje nowy gazociąg, jeszcze nie wybrano. Kiedy to się stanie, GAZ-SYSTEM SA zorganizuje spotkanie z władzami gminy oraz właścicielami nieruchomości.

Gmina Goleniów dysponuje wykazem nieruchomości, przez które ma przebiegać gazociąg. Ich właściciele mogą się kontaktować z Wydziałem Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie i uzyskać wgląd w plany przebiegu gazociągu. Informacji udziela również spółka GAZ-SYSTEM SA oraz wskazana wyżej firma sprawująca nadzór nad wykonaniem inwestycji.

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.