Dzisiaj jest: 22 Września 2021 roku    |    Imieniny: Tomasz, Maurycy
odpady pasek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

poniedziałek, 28 września 2020 11:39

Od wtorku, 29 września 2020 przywrócenie ograniczeń w dostępie do UGiM

W związku ze znacznym zwiększeniem liczby wykrytych w kraju przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym na terenie powiatu goleniowskiego i Gminy Goleniów, od wtorku 29 września 2020 r. zostaną przywrócone ograniczenia w dostępie do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

 • Interesanci Urzędu będą obsługiwani w holu urzędu, przy Biurze Obsługi Interesanta. Będą tak funkcjonować cztery stanowiska do obsługi interesantów. Zalecane jest wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty i przestrzeganie ustalonej godziny załatwienia sprawy. Oczywiście, nadal obowiązuje zasłanianie twarzy oraz dezynfekcja dłoni.
 • Przy wejściu ustawione będą urny, do których będzie można wrzucać dokumenty mające trafić do UGiM. Jedna z nich przeznaczona będzie na oferty przetargowe, druga – na pozostałe dokumenty.
 • Prosimy zwrócić uwagę, że od dawna jest wydzielone odrębne dojście do kasy urzędu, a osoby regulujące płatności na rzecz gminy powinny się ustawiać w kolejce na lewo od wejścia do UGiM
 • Osoby przybywające na spotkania i zebrania zaplanowane na terenie UGiM wpuszczane będą bocznym wejściem koło Biura Rady Miejskiej, od strony Strugi Goleniowskiej. Wpuszczane będą wyłącznie osoby przestrzegające obowiązku przesłaniania twarzy.
 • Osoby załatwiające sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego proszone są o zgłaszanie się do bocznego wejścia do USC, od strony ul. Władysława Jagiełły. Obsługa będzie prowadzona w wejściu do budynku.
 • Przepraszamy za utrudnienia, ale wynikają one z uzgodnionych z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym środków bezpieczeństwa, które mają uchronić pracowników UGiM i osoby w nim obsługiwane przed zakażeniem.

Zachęcamy jednocześnie do załatwiania jak największej liczby spraw drogą elektroniczną (mail, ePUAP) lub telefonicznie. Unikanie bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi jest najskuteczniejszą formą ochrony przed zakażeniem!

Niżej podajemy numery telefonów i adresy mailowe do komórek UGiM, w których obywatele najczęściej załatwiają swoje sprawy:

 • Urząd Stanu Cywilnego - 91 46 98 260, 91 46 98 261, 91 46 98 262 , email – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 • Sekretariat – tel. 91 460 98 200, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Biuro Rady Miejskiej – tel. 91 46 98 212, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • BOI – tel. 91 46 98 268/254, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Dowody osobiste – tel. 91 46 98 265, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Ewidencja ludności – tel. 91 46 98 263, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Ewidencja działalności gospodarczej – tel. 91 46 98 275, mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Warunki zabudowy, planowanie przestrzenne - tel. 91 46 98 233, 235
 • Dodatki mieszkaniowe - tel. 91 46 98 252
 • Sprawy lokalowe - 91 46 98 253
 • Ochrona środowiska - tel. 91 46 98 234
 • Wieczyste użytkowanie - tel. 91 46 98 241, 246
 • Gospodarka nieruchomościami - tel. 91 46 98 243, 247
 • Gospodarka odpadami komunalnymi - tel. 91 46 98 278
 • Dowozy szkolne - tel. 91 46 98 245

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.