Dzisiaj jest: 27 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

środa, 03 marca 2021 08:40

Rozwój potencjału osobistego i organizacji - zapisy na szkolenie

Chcesz przyjrzeć się sobie, organizacji w której działasz oraz swojej miejscowości z perspektywy wyzwań współczesności? Szukasz innowacyjnych i niskonakładowych sposobów na rozwój osobisty, swojej organizacji, swojej miejscowości? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie „Rozwój potencjału osobistego i organizacji”.

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicielek/i stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych z regionu szczecińskiego (powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, M.Szczecin, M.Świnoujście) prowadzących lub planujących uruchomić odpłatną działalność pożytku publicznego bądź działalność gospodarczą.

Szkolenie w trybie online (aplikacja ZOOM) odbędzie się w dniach 9-30.03.2021 (łącznie 16 godzin, 4 spotkania - co wtorek) w godzinach 16.30 - 19.45.
Szczegółowe informacje o zapisach dostępne są na facebookowym profilu wydarzenia: https://www.facebook.com/events/463842811522508/

W programie:

 • Co to jest rozwój? Kapitały rozwojowe, bariery rozwoju (m.in. JA i moja organizacja wobec wyzwań współczesności, marketing organizacji i osoby, innowacyjne formy działania organizacji, specjalizacja organizacji, wsie/miasta i parki tematyczne, organizacja ucząca się)
 • Liderzy (m.in. profil lidera, zarządzanie zmianą, zarządzanie sobą w procesie zmiany)
 • Organizacja (m.in. metafory organizacji i wyobraźnia organizacyjna, zmiana przez gry i zabawy, zasoby mało oczywiste i ich twórcza eksploatacja)
 • W stronę różnych form przedsiębiorczości (m.in. nowa turystyka, przedsiębiorczość i zabawa, przedsiębiorczość w kulturze i edukacji, przedsiębiorstwo społeczne, jak miejsce rozwoju osobistego, innowacyjne formy wspierania przedsiębiorczości, wykorzystywanie sieci współpracy w rozwoju osobistym i w rozwoju przedsiębiorczości społecznej, zarządzanie ryzykiem, nieoczywiste formy promocji i marketingu).

Szkolenie poprowadzi dr Wacław Idziak – specjalista z zakresu innowacji społecznych. Praktyk innowacyjnych form działania organizacji i ich specjalizacji, a także wsi, miast i parków o sprofilowanej tematyce. Od wielu lat prowadzi eksperyment badawczy związany z tworzeniem wiosek tematycznych (np. wioska Hobbitów w Sierakowie czy Wioska Kwiatowa w Żalnie) i przygotowaniem ośrodków rozwoju lokalnego. Autor i współautor wielu projektów rozwoju lokalnego nagrodzonych w konkursach ogólnopolskich, ekspert w projektach realizowanych w ramach programu UE Phare i programów bilateralnych.

W II kwartale 2021 r. planowane jest osobne szkolenie dla przedstawicielek/i kół gospodyń wiejskich.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.