Dzisiaj jest: 5 Grudnia 2022 roku    |    Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert
środa, 24 sierpnia 2022 05:51

Zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej

Od 1 września br. wprowadzone zostają zmiany w rozkładzie jazdy bezpłatnej komunikacji miejskiej, wynikające z potrzeby dostosowania rozkładu do potrzeb mieszkańców.

 1. Dotychczasowa linia nr 1 zostaje rozdzielona na część miejską, dla której pozostawia się nr 1 oraz część podmiejską oznaczona numerem 3. Nadal będą one obsługiwane jednym autobusem więc zmiana ta nie wymusi przesiadek. We wszystkich kursach linii nr 3 ujednolicono kierunek przejazdu do Podańska i Helenowa.
 2. Z dotychczasowego kursu nr 1 w linii nr 3 zlikwidowano początek trasy ,która zaczynała się o 7:40 na dworcu PKS. Będzie on obsługiwany kursem nr 2 w linii nr 3. W związku z tym autobus nie będzie już przejeżdżał przez przystanek Szkolna Garaże, tylko przez przystanek Puszkina. Pasażerowie chcący kontynuować podróż np. na ul. Przestrzenną lub do GPP w Łozienicy będą mogli przesiąść się na autobus linii nr 3 kurs nr 7, który odjeżdża z dworca PKS o 7:31
 3. Zlikwidowany został kurs nr 3 w linii nr 1 (odjeżdżał z dworca PKS o 18:15 w kierunku Podańska) oraz zlikwidowany został kurs w kierunku GPP Łozienica o 22:32.
 4. Kurs do Komarowa przeniesiono do linii nr 8 relacji dworzec PKS - Lubczyna.
 5. Usunięto przejazd w kier. ul. Maszewskiej (do PEC) z dworca o 15:04 (dawniej linia 3 kurs nr 2)
 6. Dokonano drobnych korekt godzin odjazdów kursów do GPP Łozienica oraz linii nr 10 (do Niewiadowa), kursów Bus NA Telefon do Glewic i linii nr 9 do Załomia.
 7. Zlikwidowano jeden autobus poranny do GPP Łozienica.

Do pobrania: pdfrozkład komunikacji miejskiej w pliku PDF

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.