Dzisiaj jest: 15 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Jolanta, Wiola, Wit

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

wtorek, 06 sierpnia 2013 17:53

Porzucone pieski

Dnia 5 sierpnia 2013 roku zgłosił się do Straży Miejskiej mężczyzna, przynosząc w kartonie 3 kilkudniowe szczeniaki – suczki.

Jak oświadczył, znalazł je przed wejściem na swoja działkę przy ul. 11 Listopada i nie wie, kto jest właścicielem porzuconych szczeniąt. SM przewiozła szczenięta do lekarza wet. Waldemara Turniaka, który je zbadał i zaszczepił przeciw nosówce i parwowirozie, po czym zostały  przekazane do domu tymczasowego, prowadzonego przez Prezes koła Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami p. Agatę Kiziuk. Z uwagi na podejrzenie zaistnienia przestępstwa z art. 35 ust. 1a w związku z art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy o ochronie zwierząt, notatka wraz ze zdjęciami została przekazana Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie.
W minionym tygodniu (29 lipca – 4 sierpnia 2013 roku) Straż Miejska podjęła łącznie 84 interwencje, z czego 23 z własnej inicjatywy. W tym czasie strażnicy ujawnili 26 wykroczeń, za popełnienie których udzieli 19 pouczeń oraz nałożyli 7 mandatów karnych na kwotę 1350 zł.
Przykładem takiej interwencji jest dwukrotne ujęcie na „gorącym uczynku” młodzieńców, którzy przewracali bariery ochronne zabezpieczające remontowaną część ulicy Konstytucji 3 Maja. Ukarani zostali mandatami w wysokości 200 zł i 500 zł.  

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.