Dzisiaj jest: 26 Września 2021 roku    |    Imieniny: Justyna, Łucja, Cyprian
odpady pasek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

poniedziałek, 08 października 2012 11:28

20 lat Kapeli Goleniowskiej

Za dwa tygodnie Kapela Goleniowska obchodzić będzie swoje dwudzieste "urodziny". Oczywiście - muzycznie i śpiewająco. W koncercie, poza jubilatami, wystąpią: Kapela Ludowa "Swaty", Kapela Rycha, Zespół Ludowy "Stepniczanie", Zespół Śpiewaczy "Grodnica", Kapela "Alepak", "Hosadyna", Chór "Collegium Vocale", Kabaret "Ramol", Zespół Śpiewaczy Rutka oraz Zespół Pieśni i Tańca "Ina".

Kapela Goleniowska powstała pod koniec 1992 roku przy Goleniowskim Domu Kultury. Jego kierownikiem artystycznym od początku jest Tadeusz Pawłowski.  Liczący około 20 osób zespół ma w swoim repertuarze piosenki ludowe i przyśpiewki z różnych stron Polski, a także obrzęd dożynkowy oraz koncerty i pastorałki. Koncertuje głównie na terenie gminy i powiatu, ale jest też zapraszany na uroczystości ludowe do innych miejscowości, bierze też udział w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach kapel, odnosząc liczące się sukcesy.  

Jubileuszowy koncert odbędzie się 20 października 2012 r w Goleniowskim Domu Kultury, rozpoczęcie o godz. 17.00. Wstęp wolny.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.